Aihearkisto: Ajankohtaista

Etusivun oikealle palstalle

OPS-välitunti vk 37: Ohjaus ja lahjakkuus (Pekka Peura)

Viikon 37 OPS-välituntivieras Pekka Peura piti toivottavana koulussa tehtävien harjoitusten perustumista yhä enemmän oppilaiden yksilöllisiin kiinnostuksen kohteisiin tai taipumuksiin. Tämä vaatii opettajalta paitsi etukäteissuunnittelua käsiteltävien teemojen ja mahdollisuuksien suhteen, myös tilan jättämistä oppijoita sitouttavalle aktivoinnille suunnitteluprosessissa. Peuran mukaan oppilaille tulisi antaa mahdollisuus innostua kaikista oppiaineista. Omassa työssään hän pyrkii kuitenkin hyväksymään myös sen, ettei kaikkia oppilaita kiinnosta juuri oma opetettava aine. Tavoitteena onkin antaa oppilaille riittävästi tilaa löytää oma lahjakkuutensa, panostaa kiinnostuksen kohteisiinsa sekä viihtyä koulussa. 

Katso haastattelu: http://bit.ly/1rGaIpY


TULEVIEN VIIKKOJEN AIHEET

vk 38 Virtuaalimatkat / Esko Lius
vk 39 Design-orientoitunut pedagogiikka / Jorma Enkenberg
vk 40 Leikki ja luovuus / Jarno Paalasmaa

Aiheisiin voi ottaa kantaa

Tervetuloa kysymään, kommentoimaan ja keskustelemaan!

OPS-välitunti vk 36: Toiminnallisuus opetuksessa ja oppimisessa (Nina Maunu)

Viikon 36 OPS-välitunnilla keskustelimme Nina Maunun kanssa toiminnallisuudesta opetuksessa ja oppimisessa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Nina Maunun toiminnan taustalla on ajatus kokemuksellisesta ja yhteisöllisestä oppimisesta. Hänen mukaansa toiminnallisuus luo oppimisen iloa, kun oppijalle syntyy tunne osallisuudesta; olen tärkeä, minut huomataan. Oppijan aktiivisuuden tason noustessa vahvistuvat samalla myös itsetunto ja identiteetti. Oppijat saavat turvallisesti kokeilla erilaisia yhdessä tekemisen muotoja. Toiminnallisuuden myötä korostuu myös mahdollisuus kokeilla erilaisia tapoja oppia ja ymmärtää omaa oppimistaan.

Kun oppija on aktiivinen, tarjoutuu opettajalle puolestaan oiva mahdollisuus oppimisprosessin monipuoliseen havainnointiin ja eriyttämiseen. Maunu kannustaakin opettajia lähtemään rohkeasti kokeiluihin toiminnallisuuden lisäämiseksi. Menetelmistä voi valita sekä itselleen että ryhmän oppijoille sopivia toimintatapoja kuten draamaa,  tarinallisuutta tai kinesteettisiä menetelmiä.

 

KATSO HAASTATTELU: http://bit.ly/1nY5k0t

 

Yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle maksuton toiminnallisten menetelmien OPS-hautomokoulutus Helsingissä ti 28.10.2014 klo 14-17 ja ti 18.11.2014 klo 14-17.
Lisätiedot: http://www.ebarometri.fi/ops-hautomokoulutus-toiminnalliset-menetelmat/

OPS-hautomokoulutus: Toiminnallisuus opetuksen ja oppimisen tukena

Tervetuloa toiminnalliseen OPS-hautomokoulutukseen!

Aika: ti 28.10.2014 klo 14-17 ja ti 18.11.2014 klo 14-17
Paikka: Annankatu 9, Helsinki
Kouluttajat: Nina Maunu, Iida-Maria Peltomaa

Kaksiosaisessa koulutuksessa perehdymme toiminnallisiin työtapoihin ja niiden soveltamiseen sekä pohdimme toiminnallisuuden suhdetta mm. osaamisen osoittamiseen sekä yhteistoiminnallisiin arviointimenetelmiin.

Toteutus:

1. tapaaminen (28.10.2014 klo 14-17)

  • Alustus toiminnallisuudesta suhteessa opetukseen, arviointiin ja ops:iin
  • Menetelmien esittelyt ja kokeilut teemoittain (draama, kinesteettinen, tarina, muut)

Osallistujat saavat ensimmäisen tapaamisen yhteydessä mukaansa kirjalliset ohjeet omien kokeilujen tueksi. Toivomuksena on, että tapaamisten välissä osallistujat kokeilisivat vähintään yhtä osallistavaa menetelmää omassa työssään.

2. tapaaminen (18.11.2014 klo 14-17)

  • Menetelmäkokeilujen purku
  • Toiminnallinen työskentely, jonka aiheina mm. arviointiin, osaamisen osoittamiseen ja työskentelymenetelmiin liittyvät ops-löydökset. Käydään läpi sekä yhteisessä työskentelyssä käytetty menetelmä että sen avulla syntyneet pohdinnat.

OPS-hautomot on Opetushallituksen rahoittamaa pedagogista täydennyskoulutusta ja maksutonta yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumiset:  http://www.eventilla.com/toiminnallisuus

 

Lokakuun OPS-teemahautomo: Pedagogiikka ja menetelmät 9.10.2014

Syksyn ensimmäisessä OPS-teemahautomossa 9.10.2014 syvennytään pedagogiikkaan ja menetelmiin.

Päivän aluksi kuulemme Hannu Linturin ja Harri Jokisen puheenvuorot pedagogiikan ja menetelmien juurista ja siipiä kannattelevista tuulista sekä aktivoimme ajatuksiamme ops-teesien kautta. Lounaan molemmin puolin työskennellään valinnaisissa työpajoissa (90min). Päivän aikana on mahdollista osallistua kahteen työpajaan:

1) Yksilölliset oppimispolut ja ohjattu itsearviointi (Pekka Peura, Martinlaakson lukio)
2) Ilmiöpohjaisuus (Emma Kostiainen & Matti Rautiainen, Jyväskylän yliopisto)
3) Ohjauksen menetelmät muuttuvat – vai muuttuvatko? (Ohjaustiimi, Otavan Opisto)
4) Tiimioppiminen ja -yrittäjyys (Karoliina Mehtonen & Unna Ahokas, Tiimiakatemia)

Iltapäivällä kuulemme vielä KT Henriikka Vartiaisen puheenvuoron design-suuntautuneen pedagogiikan mahdollisuuksista.

Ilmoittaudu mukaan: http://www.eventilla.com/teemahautomo_lokakuu2014

 

TARKEMMAT TIEDOT

AIKA: torstai 9.10.2014 klo 9-15
PAIKKA: Otavan Opisto, Otavantie 2 (Otava, Mikkeli)

OPS-hautomot on Opetushallituksen rahoittamaa pedagogista täydennyskoulutusta ja maksutonta yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle. Muille hinta 30 euroa. Majoitus ja ruokailut omakustanteisia.

OHJELMA

9.00-9.10 Tervetuloa (Iida-Maria Peltomaa)
9.10-9.40 Aloituspuheenvuorot (Hannu Linturi & Harri Jokinen)
9.40-10.00 Ajatusten aktivointia ops-teesien avulla (Aki Luostarinen & Iida-Maria Peltomaa)

10.00-11.45 Toiminnallinen työskentely 1
- työpaja-aiheiden esittelyt (10.00-10.15)
- työskentely (10.15-11.45)

11.45-12.30 Lounas (omakustanteinen)
12.30-14.00 Toiminnallinen työskentely 2
14.00-14.15 Kahvi
14.15-14.45 Design-suuntautunut pedagogiikka (Henriikka Vartiainen)
14.45-15.00 Loppusanat

SYKSYN 2014 OPS-VÄLITUNNIT

Syksyn 2014 OPS-välituntikeskustelut ja -lähetykset pyörähtävät käyntiin viikolla 35.

Syyslukukauden ensimmäisenä teemana käsittelemme pedagogiikkaa ja menetelmiä.
Keskustelu viikon kysymyksestä avataan maanantaisin:

Torstaisin klo 14.00-14.15 on vuorossa verkkolähetys, jossa luodaan katsaus eri foorumeilla esitettyihin ajatuksiin sekä kuullaan asiantuntijavieraan näkemys viikon aiheesta. Verkkolähetys on vuorovaikutteinen eli jokainen aiheesta kiinnostunut voi haastattelun aikana esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun.

Verkkolähetys suorana osoitteessa https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops .
Lähetyksen tallenne julkaistaan yllä mainittujen foorumeiden lisäksi myös tällä sivustolla.

 

SYYSLUKUKAUDEN OHJELMA

Vk 35 Kulttuuriperintö

Voisikovatko vapaaehtoiset opastaa oppilaita kotiseudun ja -kunnan kulttuuriperintöön vaikkapa tarinoiden sekä paikka- ja tapahtumakuvausten avulla? Voisivatko oppilaat tutustua alueensa historiaan liikkumalla seudun kulttuuriperintökohteissa ja tutustumalla niihin esimerkiksi QR-koodien ja geokätkennän avulla tai kuuntelemalla mummojen ja pappojen tarinoita? Kuinka rakentaa identiteettiään ja reflektoida koettua historiaa nykyiseen ja tulevaan?

  • Torstaina 28.8. viikon vieraana kulttuuriperintöohjelmaa kehittämänyt Leena Hangasmaa.


Vk 36 Tuotosarviointi ja toiminnallinen opetus

Siirrytäänkö tulevaisuudessa yhä enemmän tuotosperusteiseen arviointiin? Miten kehittää jatkuvan palautteen antamista ja oppimisen edistymisen seuraamista? Mikä rooli toiminnallisuudessa voisi olla tässä kaikessa?

 

Vk 37 Ohjaus ja lahjakkuus

Voisivatko koulupäivät koostua oppilaiden yksilöllisiin tasoihin mukautuvista harjoituksista? Mikä voisi olla käänteisen oppimisen (flipped classroom) tulevaisuus? Kuinka huomioida tehtävävalinnoissa ja ohjauksessa yksilölliset oppimisen tavat, oppijoiden yksilöllinen kehitysvaihe, erityislahjakkuuksien vahvistaminen ja uusien kokemusten tarjoaminen sekä oppijan mahdolliset oppimisen vaikeudet?

 

Vk 38 Virtuaalimatkat

Voiko autenttinen ja kokemusperäinen tieto kertyä virtuaalimatkoilla? Voisiko virtuaalimatkoilla oppia vaikkapa kieliä tai tutustua toisiin kulttuureihin?

  • Torstaina 18.9. aiheesta keskustelemassa Esko Lius, joka työssään Omnian verkkoviestintäpäällikkönä kehittää mm. sosiaalisen median ja mobiiliratkaisujen hyödyntämistä oppimisessa.
  • Tallenne

 

Vk 39 Ajankohtaisoppiminen

Voitaisiinko oppisisältöjä tarkastella yhä enemmän sekä paikallisten että maailmanlaajuisten ajankohtaisten tapahtumien läpi? Kuinka hyödyntää ympäröivä maailman tuottamia pedagogisia mahdollisuuksia? Mitä on design-suuntautunut pedagogiikka ja mitä lisäarvoa voisimme sen kautta saavuttaa?

 

Vk 40 Leikki ja luovuus

Tulisiko jokaiseen alakoulun päivään kuulua taide-, draama- tai leikkihetkiä? Kuinka koulu voisi tarjota ajan ja puitteet luovalle toiminnalle ja leikille, joissa oppija saa elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia sekä pääsee toteuttamaan itseään? Kuinka tukea ja vahvistaa kekseliäsyyttä, ongelmanratkaisua, kuvittelukykyä, uteliaisuus ja oppimisen iloa? 

  • Torstaina 2.10. aiheesta keskustelemassa tietokirjailija ja opettaja Jarno Paalasmaa.

 

Vk 41 OPS-TEEMAHAUTOMO (pedagogiikka ja menetelmät)

Pedagogiikkaa ja menetelmiä käsittelevä yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyöhön liittyvä tilaisuus Otavan Opistolla torstaina 9.10.2014 klo 9-15. Osallistuminen on yleissivistävän koulutuksen opetushenkilöstölle maksutonta. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN KESKUSTELEMAAN, KYSYMÄÄN JA KOMMENTOIMAAN NIIN OPS-VÄLITUNNEILLE KUIN OPS-TEEMAHAUTOMOON!

Lisätiedot, kysymykset ja ideat:
Iida-Maria Peltomaa
044 794 3542
iida-maria.peltomaa@otavanopisto.fi

Kesäkuun teemahautomo: Oppimisen organisointi 5.-6.6.2014

Lukuvuoden päättävässä ops-teemahautomossa paneudutaan opetuksen järjestämiseen ja oppimisen organisointiin. Esillä olevat kysymykset liittyvät henkilökohtaistuviin mutta myös yhteisöoppijuutta tukeviin oppimispolkuihin. Tällöin keskiössä ovat mm. ohjaukseen, motivaatioon, eriyttämiseen ja eheyttämiseen liittyvät teemat. Hyvinkin myös näiden yhteydet uuden koulun tehtäviin ja tavoitteisiin, kuten (yleis)sivistykseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä opitun ja osaamisen osoittamiseen ja arviointiin.
Lue loppuun

OPS-polulla pohdintaa Mikael-koulun väen kanssa 7.5.2014

Katso videoterveiset OPS-polulta (6min):
https://www.youtube.com/watch?v=GTUsr-gfs1s


Keskiviikkona 7.5.2014 ops-haudottiin Mikkelissä yhdessä
oppimis- ja ohjauskeskus Mikaelin väen kanssa. Hautomoon osallistuivat sekä koulun oppilaat että opettajat. 6-18 –vuotiaita oppilaita oli mukana 55, henkilökunnan edustajia kolmisenkymmentä.

Ops-hautomo järjestettiin tällä kertaa poikkeuksellisesti ulkona. Koulun takaa lähtevä, lammen ympäri kiertävä Urpolan luontopolku tarjosi otolliset maisemat pistetyöskentelyn järjestämiselle. Pituutta ops-polulle kertyi reilut 2 kilometriä, pisteitä oli kymmenkunta ja aikaa käytettävissä kolme tuntia.

 

Kuvankaappaus 2014-5-2 kello 13.04.54

Oppilaat olivat taiteilleet luontopolusta kartan, johon voi tutustua koululla jo ennen varsinaista OPS-hautomopäivää. 

Lue loppuun

OPS-hautomo 22.2.2014: Otavan alakoulun ops-päivä

Ilmiökahvilan satoa

Ilmiökahvilan satoa

TEEMA
- Perusopetuksen ja ops:n vahvuudet ja kehittämiskohteet
– Ilmiöpohjaisuus
– Pelillisyys

OSALLISTUJAT
Rehtori ja 12 opettajaa

MENETELMÄT
- Uutistyöskentely
– Ilmiökahvila
– Roolipaneeli

KESTO
6 h

LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELU

OPS-hautomoiden vastuuhenkilö:
Iida-Maria Peltomaa

Yhteistyötahot:
– Heikki Oksa / rehtori,  Otavan alakoulu
– Tuija Salminen / Otavan Opisto
– Ulla Pakkanen / Otavan Opisto
– Samuli Turunen / Otavan Opisto

Otavan alakoulun ops-hautomon suunnittelu perustui Mikkelin alueen ops-työn ohjausryhmän laatimasta OPS2016 tilannearvioinnista. Alueen koulujen tekemä kolmiosainen kartoitus kattoi niin oppilaiden, huoltajien kuin opettajien ja muun henkilökunnankin näkemykset.

OPS-hautomon ohjelma suunniteltiin siten, että erityisesti opettajia koskevat kysymykset pääsivät käsittelyyn päivän aikana. Lisäksi koulun toiveena oli saada ajattelun aineksia ilmiöpohjaisuuteen ja pelillisyyteen liittyen. Suunnittelussa oli OPS-hautomoiden Iida-Maria Peltomaan ja Otavan alakoulun rehtori Heikki Oksan lisäksi osaltaan mukana myös Otavan Opiston osaajien pelillisyyden ja ilmiöpohjaisuuden saralta.

 

UUTISTYÖSKENTELY

Päivä aloitettiin kartoittamalla tämän hetkiseen perusopetukseen ja opetussuunnitelmaan liittyviä vahvuuksia, hyviä ja toimivia asioita. Samalla pohdimme toisaalta myös asioita, joista haluttaisiin pois, jotka erityisesti kaipaavat kehittämistä tai joiden näkyviin tuleminen olisi hyvän oppimisen ja ihmisenä kasvun kannalta erityisen olennaista.

Työskentelyn aikana merkityksellisimmiksi kehittmiskohteiksi nousivat kiireen tunteen purkaminen, työskentelytaitojen kokonaisvaltainen tukeminen, oppilaan vastuuttaminen sekä kysymykset siitä, kuinka vastuuttaa oppilasta ja saada hänet motivoitumaan, oppimaan, opiskelemaan ja “olemaan ihmisiksi”?

Mikkelin alueen OPS2016 kartoitus: https://docs.google.com/a/otavanopisto.fi/document/d/1Bzk5CO05tcC5ddAqubraFjiz_lz9JgwXm1w_3xNs7HU/edit

Työskentelypohja: https://drive.google.com/a/otavanopisto.fi/#folders/0By6lOpYn8DpEbEVqc0h3eGxXeFU

Työskentelyn koonti: https://drive.google.com/a/otavanopisto.fi/?tab=mo#folders/0By6lOpYn8DpEbEVqc0h3eGxXeFU

 

ILMIÖKAHVILA

Tuija Salmisen pitämän ilmiöpohjaista opiskelua koskeneen tietoiskun jälkeen siirryimme kahvittelemaan. Herkuttelun lomassa ideioitiin mitä ja miten ilmiöitä voisi hyödyntää oman koulun toiminnassa. Osallistujat jakaantuivat siis kahvittelun ajaksi neljään eri pöytään, joissa kussakin tehtävänä oli keksiä kiinnostava ja toteutettavissa oleva ilmiö, pohtia kenelle ilmiö olisi suunnattu, keiden kaikkien kanssa ilmiötä voisi käsitellä ja mitä eri näkökulmia ilmiöön voisi nostaa esille. Työskentelyn aikana hiottiin Otavaa, vettä, arjen puhetta ja ystävyyttä käsitteleviä kokonaisuuksia.

Työskentelyn koonti: https://docs.google.com/a/otavanopisto.fi/document/d/1BfHgXDQ-kBn-zkDXZqhPXpy3cz73kza7zcDvB8-AAxo/edit

 

ROOLIPANEELI

Samuli Turusen ohjaaman roolipaneelin kautta päästiin paitsi tutustumaan lähietäisyydeltä pelillisyyteen myös pohtimaan koulun ja oppimisen tulevaisuutta koskevia kysymyksiä omasta arkiajattelusta poikkeavista näkökulmista. Työskentelyn teemoina käsiteltiin opiskelijalähtöisyyttä, koulun lähitoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä, yhteisopettajuuden kehittämistä, autenttisen oppimisen mahdollisuuksia sekä oppimaan oppimisen taitoja.

Virittäydyimme teemoihin katsomalla mm. ops-hautomotallenteen, jolla fyysisesti vierekkäisissä rakennuksissa sijaitsevien Otavan alakoulun ja Otavan Opiston oppilaskuntien hallitusten edustajat kertovat, millaista yhteistyötä mitä he mielellään tekisivät sekä toistensa että muiden lähialuetoimijoiden kanssa.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=lMoRPzKVxL8&feature=autoshare

 

OPS-hautomo 14.4.2014: Helsingin ranskalais-suomalaisen ja suomalais-venäläisen koulun yhteinen ops-päivä

 

"Oppiminen tapahtuu yhden päässä, mutta yhdessä."

”Oppiminen tapahtuu yhden päässä, mutta yhdessä.

TEEMA    
– Tulevaisuuden taidot
- Yhteistyötaidot
- Jaettu opettajuus

OSALLISTUJAT
- Helsingin Suomalais-venäläisen koulun rehtori ja 8 opettajaa
- Helsingin Ranskalais-suomalaisen koulun rehtori ja 6 opettajaa

MENETELMÄT
- Johdantopuheenvuorot ja virikemateriaalit
- Ryhmäkeskustelut ja -tehtävät
- Oppimiskahvila 

KESTO
6 h

LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELU

OPS-hautomoiden vastuuhenkilö:
Iida-Maria Peltomaa

Yhteistyötahot:
Jarno Bruun / erityisluokanopettaja
Koulujen rehtorit

Helsingin Suomalais-venäläinen ja Ranskalais-suomalainen koulu ottivat yhteyttä OPS-hautomoihin keväällä 2014. Koulujen ensisijaisena toiveena oli suunnata ajattelua ja herättää innostusta ops-työhönsä. Koulut olivat myös tunnistaneet toiminnassaan ja tilanteessaan mahdollisuuksia saavuttaa yhteistyöllä toistensa kanssa uudenlaista synergiaa ops-prosessiinsa.

Lähdimme liikkeelle järjestämällä koulujen edustajien kanssa tapaamisen, jossa kartoitimme tarkemmin toiveita sekä mahdollisia teemoja. Hankkeen puolesta työparinani hautomopäivän suunnittelussa ja toteutuksessa toimi erityisluokanopettaja Jarno Bruun, jonka kanssa suunnittelimme tapaamisen pohjalta kyseisten koulujen tilanteeseen ja tavoitteisiin mahdollisimman hyvin vastaavan koulutussisällön.

Koulutuspaikaksi valitsimme Annankadun koulutustilat, jolloin molempien koulujen edustajat saivat osallistua päivään yhtä raikkaalla maaperällä. Hautomopäivä järjestettiin maanantaina 14.4.2014 klo 9-15.

 

TULEVAISUUDEN TAIDOT

Päivä alkoi kouluista saapuneisiin kollegoihin tutustumisella aamukahvin lomassa, jonka jälkeen siirryimme virittäydyimme päivän ohjelmaan pohdintatehtävällä: Mitä työssäsi on hyvin? Mitä haluaisit työssäsi muuttaa?

Tämän jälkeen katsoimme yhdessä tulevaisuuden osaamistarpeita käsittelevän EK:n Oivallus-videon (http://www.youtube.com/watch?v=LrSkpObJpEY), joka herätti keskustelua ja reflektointintia suhteessa omaan tekemiseen.

Born global –ajattelun koettiin olevan luonnollinen osa kielikoulujen toimintaa. Oppilaiden oman kiinnostuksen, asenteen ja motivaation tason merkitys sen sijaan mietitytti. Ilmassa koettiin olevan suurta muutosta muun muassa vuorovaikutustaitojen opettamisen suhteen. Myös mahdollisuuksia korostavan ajattelua ja tulevaisuusnäkökulman positiivisena säilymistä pidettiin arvokkaina lähtökohtina koulun kehittämiselle.

Tutustuimme myös Tulevaisuusvaliokunnan ja Pasi Sahlbergin tulevaisuusteeseihin. Teesit herättivät pohdintaa erityisesti eri ikäisten oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen merkityksestä. Oppilaat esikoulusta lukioon saman katon alla tarjoavat valtavan potentiaalin. Koulun toimijoiden tulisikin pyrkiä löytämään riittävästi aikaa vuorovaikutustaitojen ja motivaation vahvistamiseen. Kokemuksena oli, että tällä hetkellä keskitytään paljolti tietoon mm. ylioppilastutkinnon ohjatessa opetusta. Yhteisenä toiveena esitettiinkin opetussuunnitelman sisältöjen tiivistyminen.

Keskusteluissa painotettiin myös koulun toimintakulttuurin kehittämistä yhteisöllisempään suuntaan. Esille nostettiin mm. vertaistuen, jakamisen ja bechmarkingin hyödyt. Täydennyskoulutuksiin toivottiin osallistuvan useamman opettajan samasta koulusta, mikä tukisi innostusta ja vaikuttavuutta. Yhteisen näkemyksen koulun tehtävästä ymmärrettiin kuitenkin vaativan keskustelua. Osallistujie mielestä tärkeää olisi kuitenkin muistaa rohkeuden, intohimon ja unelmien merkitys sekä pyrkiä voittamaan epäonnistumisen pelko.

 

YHTEISTYÖTAIDOT JA JAETTU OPETTAJUUS

Keskustelu kävi vilkkaana ja tunnelma oli keskittynyt, kun tutustuimme Jarno Bruunin johdolla yhteistoiminnallisuutta ja jaettua opettajuutta käsitteleviin materiaaleihin sekä teimme niihin liittyviä harjoituksia.

Kaikki materiaali kootusti: http://lyhyt.net/ykx
Yhteistoiminnallisuuteen liittyvä materiaali: (http://lyhyt.net/srp
Jaettuun opettajuuteen liittyvä materiaali: http://lyhyt.net/as2


OPPIMISKAHVILA

Päivän päätteeksi vietimme vielä oppimiskahvilahetken, jonka aikana kokosimme päivän antia pohtimalla seuraavia kysymyksiä:

– Miten koulut voisivat jakaa ja tukea toisiaan ops-työssä? Mikä on koulujen omaa, entä yhteistä?

– Mitä on erityisen tärkeää huomioida ops-työn organisoinnissa?

– Päivän keskustelujen pohjalta, mikä voisi olla seuraava askel kohti unelmienne koulua? Mitä haluaisitte kokeilla, kenen kanssa?

 

IMG_0198IMG_0205