Aihearkisto: Oppimisen tulevaisuus 2030

ot2-lukio

Lukion tulevaisuus 2030

Lukion tulevaisuus 2030

Ajatus Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrista syntyi Opetushallituksessa 2009, kun pohdittiin perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa ja kaivattiin tietoa siitä, miltä perusopetuksen tulevaisuus voisi näyttää ja mitkä olisivat keskeisiä ratkottavia kysymyksiä. Haluttiin katsoa pitemmälle ja haluttiin tuottaa laadullista, tulevaisuutta ennakoivaa tietoa. Oppimisen tulevaisuus 2030 on jatkoa Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta tehdylle yleissivistävän koulutuksen tulevaisuutta luottavalle barometrille. Työtä on tehty yhdessä Otavan Opiston, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Demos ry:n kanssa.
Lue loppuun

oulu-teesiliput

Paneelit ja barometri

Oppimisen tulevaisuus 2030 -paneelit (sisä, ulko ja haastaja) ovat suhteellisen pysyviä, mikä mahdollistaa sen, että niiden sisällä tapahtuu oppimista. Barometrin luotettavuus lisääntyy, kun tulevaisuusteesien sisällöt ymmärretään yhä yhtenäisemmällä tavalla. Paneelien sisällä ja välillä kommunikaatio kehittyy, kun toimintaympäristö ja –muoto tulevat tutummiksi. Aikasarja osoittaa kehityssuuntia mutta myös yllättäviä epäjatkuvuuksia. Joku lupaava tulevaisuus voi murentua ja uusi syntyä barometriteesien ulkopuolelta.
Lue loppuun

oulu-kehityskulut

Tulevaisuuksientutkimus ja barometri

Tulevaisuuksientutkimuksesta ja sen menetelmien soveltamisesta ei oikeastaan kannata puhua, jollei kehitystä ole tarpeen tarkastella eteenpäin pitemmälle kuin seuraavat viisi vuotta. Toisaalta toimintaympäristö — esimerkiksi oppimisympäristöt ja oppimisen työkalut sekä niihin yhä tiiviimmin liittyvä tietotekniikka — on viime vuosina kehittynyt niin nopeasti samalla, kun muutos tuntuu yhä vain kiihtyvän, niin että jo viisikin vuotta kohti tulevaa on jo varsin pitkä ennakoinnin aikajänne.

Tulevaisuuksientutkimuksessa on lähtökohtana se ajatus, että voimme vaikuttaa tulevaan kehityspolkuun, jotta ensinnäkin osaisimme määrittää toivottavat tavoitteet ja erottaa sen epätoivotuista, ja toiseksi pystyisimme rakentamaan sellaiset pitkospuut, joita pitkin pääsemme parhaiten haluttuun tavoitteeseen. Tulevaisuuksientutkimuksen kolme pääperiaatetta ovat:

Lue loppuun