Espoon OPS-hautomo: Oppimiskeskusten ops-työn kick off -päivä 18.9.2013

Espoon OPS-hautomo 18.9.2013 oli kunnan oppimiskeskuskoulujen ops-työn käynnistyspäivä. Kun päivää keväällä suunniteltiin, tavoitteena oli osallistujien innostaminen ja ”soihdun sytyttäminen”. Lisäksi päivään toivottiin sellaista toiminnallisuutta ja osallistavaa työskentelyä, minkä osallistujat voivat viedä omaan työyhteisöönsä ja lähialueittensa ops-työhön. Kick off -päivään osallistui opetusvirastosta viisi henkeä, johtoa ja suunnitelijoita, sekä rehtori ja kaksi opettajaa kustakin yhdeksästä oppimiskeskuskoulusta. Kunnan ops-työ levittyy ja säteilee oppimiskeskusten kautta muihin kunnan peruskouluihin.

Keskeiset sisällöt ja esillä olleet näkökulmat liittyivät tämän ops-kierroksen tavoitteisiin ja merkitykseen. Tärkeäksi koettiin kaikkien ops-työhön osallistuvien innostuminen sekä sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja tekemiseeen. Toiveena oli kaupunkitason ops-työtä syventävät ja sitä eri näkökulmista avaavat keskustelut. Erityisesti haluttaisiin sisältöjen ymmärtämiseen ja syventämiseen tähtäävää keskustelua, ei niinkään kirjoitusprosessiin keskittymistä. Ops-prosessin johtamista pidettiin tärkeänä, tarkennuksissa korostuivat mm. tavoitteiden kirkastaminen ja avaaminen samoin kuin prosessin kuvaaminen ja tiedonkulkuunkin liityvät seikat, kuten miten edetään ja mitä milloin tehdään. Huomiota kiinnitettiin myös mm. oppilaiden ja huoltajien osallistamiseen. Pedagogista täydennyskoulutusta pidettiin tärkeänä tietoisuuden lisäämiseksi ja ops-työhön sitouttamiseksi. Näin voisi saada aikaa muutosta, jolle omaleimaista olisi jatkuvan kehityksen toimintakulttuuri, jossa opetussuunnitelma olisi arkista työtä tukeva, elävä työkalu.

Espoon nyt käynnistyvän ops-työn tukena toimivat OPS-Teemahautomot. Kunta järjestää oman simultaanihautomonsa jokaiseen tulevaan Teemahautomoon. Lisäksi opetusviraston edustajat osallistuvat torstaisin Annankadun hautomoon paikan päälle. Teemahautoiden antia puretaan ja keskusteluita jatketaan kunnan omissa webinaareissa ja seminaareissa.

Alla kirje Espoon oppimiskeskushautomon osallistujille (Ohjelmakirje osallistujille Espoo pdf) sekä linkkejä päivän aineistoihin.

—-
Tervetuloa Espoon OPS-hautomoon!

OPS-hautomot on Opetushallituksen rahoittama opetussuunnitelmatyöhön keskittyvä pedagoginen täydennyskoulutushanke. Perusopetuksen opetussuunnitelma uudistuu ja OPS-hautomoiden tehtävä on toimia paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen työn tukena. Yhteisen koulutuspäivämme tavoitteena on opetussuunnitelman laadintaan liittyvän keskustelun käynnistäminen ja laajentaminen. Samalla hautomotilaisuus toimii myös Espoon oppimiskeskuskoulujen ops-työn aloitustapahtumana. Päivän ohjelma on pyritty rakentamaan siten, että käytettyjä työskentelymalleja on mahdollista hyödyntää myös muissa tilaisuuksissa, kuten oman koulun ops-työssä tai yhteistyössä lähikoulujen kanssa.

AIKA: keskiviikko 18.9.2013 klo 8.30 – 15.00

PAIKKA: Saunalahden koulu, Brinkinmäentie 1

PÄIVÄN OHJELMA

klo 8.30 – 9.00 AAMUKAHVI
klo 9.00 – 9.20 Alkusanat
klo 9.20 – 10.30 Merkityskellotyöskentely
klo 10.30 – 10.40 TAUKO
klo 10.40 – 11.00 Merkityskellotyöskentelyn purku
klo 11.00 – 11.30 Espoon puheenvuoro (opetuspäällikkö Ilpo Salonen)
klo 11.30 – 12.00 Pelillinen yllätys sekä johdatus pelilliseen oppimiseen
klo 12.00 – 12.30 LOUNAS
klo 12.30 – 14.00 Roolipaneelityöskentely
klo 14.00 – 15.00 Tulevien teemahautomoiden esittely, jatkon suunnittelu ja päivän purku
—-

Esitysmateriaali Prezissä: http://prezi.com/1uszcvwfts-a/ops-hautomo-espoo/

Merkityskellotyöskentelyn kulku ja ohje
Merkityskellon työskentelyohje ja tyhjät kellopohjat
Roolipaneelin konteksti, video
Roolipaneelin videoväite
Roolipaneelin roolikortit

Merkityskello- ja Roolipaneeli-työskentelyn muistiot: http://muistio.tieke.fi/d5n5NkM24Q

Teemahautomot 2013-2014
Teemahautomoiden ohjelmarunko ja kuvaukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>