Helmikuun teemahautomo: Koulu, koti ja kotikunta 13.-15.2.2014

Helmikuun Teemahautomossa mm.

  • Kuulemme oppilaiden ääntä teemaan liittyvistä kysymyksistä. Snellmanin ala-asteen koulun kuudesluokkalaiset kertovat ajatuksiaan oppilastiedonsiirtoon liittyen. Otavan koulun ja Otavan Opiston oppilaskuntien hallitusten jäsenet ovat puolestaan pohtineet koulun ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia. Kuopion steinerkoulun oppilaat esittelevät teemaan liittyviä tuotoksiaan.
  • Keskustelemme ja otamme kantaa aiheeseen liittyviin ops-teeseihin, jotka pohjautuvat perusopetuksen uuden opetussuunnitelman yleisen osan perusteluonnokseen. Kyseiset tulevaisuusväitteet konkretisoivat tai kuvaavat osaltaan opetussuunnitelmauudistuksen jälkeistä peruskoulua. Helmikuun Teemahautomossa käsittelyssä ovat tiedonsiirtoon, laajennettuun opettajuuteen, jatko-opintovalmiuksiin, perhe-opsiin ja seudulliseen opetussuunnitelmaan liittyvät ops-teesit.
  • Tutustumme toiminnalliseen työskentelymenetelmään, joka on siirrettävissä myös oman organisaation toimintaan.
  • Kuulemme erilaisia tarinoita muiden tekemästä työstä ja kokeiluista, mm. kokemuksia opetussuunnitelmatyöstä narratiivisena prosessina.
  • Lähestymme teemaa taiteen ja luovan kirjoittamisen keinoin kirjailija Jenni Linturin johdolla.

 

Teemahautomon tallenteet

 

TORSTAI 13.2.

9.00-10.45 Oppilaiden ajatuksia teemasta sekä oppilashautomoiden aineistoja

11.00-11.30 Oppimisen lähi- ja kaukotulevaisuus 2016-2030
(Tiina Airaksinen, Iida-Maria Peltomaa, Hannu Linturi)
– OPSvälitunti ja OPS-teesit
– Ohjattu vastaaminen, kommentointi ja keskustelu https://edelfoi.fi/ops
– Näkökulmia oppimisen lähitulevaisuudesta, yhteys kaukotulevaisuuteen

11.30-12.30 Lounas

12.30-13.30 Oppimisen lähi- ja kaukotulevaisuus 2016-2030 (työskentely jatkuu)

13.30-14.00 Kahvi

14.00-16.30 Toiminnallinen työskentely

 

PERJANTAI 14.2.

8.30-11.30 Omat kokeilut tukena myös muille
– Koulun ja kolmannen sektorin yhteistyö (Hilkka Mäkinen)
– Kouluttajan maistiaisia ops-teemasta eri tasoilta (Jarno Bruun)
– TVT-prosessin askeleet ja ops-työn haasteet globaalista näkökulmasta (Anni Autere-Kesti ja Virpi Soini / Etäkoulu Kulkuri)
– Narratiivinen ops-prosessi (Jorma Ahonen / Innoline)

11.30-12.30 Lounas

12.30-13.30 Unelma oppimisesta – teemasta kirjallisuuden keinoin (Jenni Linturi)

13.30-14.00 Kahvi

14.00-15.00 Opetussuunnitelma on koulun kehittämisen työkalu
– keskustelua alustaa Pekka Rokan haastattelu (haastattelu tehty 5.2.2014, haastattelijana Innolinen kouluttaja Jari Kivistö)

15.00-16.30 Työskentelyä ja ohjauskeskusteluita


LAUANTAI 15.2.

9.00-15.00 Työskentelyä ja ohjauskeskusteluita tarpeiden ja toiveiden mukaan

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

(Lähi)ilmoittautumiset toivotaan viimeistään 10.2.2014.
Ilmoittautumislomake: http://ilmoittautuminen.otavanopisto.fi/teemahautomo_helmikuu2014

Osallistuminen
Helsinki: Annankatu 9 a 11 (max. 25 hlö)
verkko: https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

OPS-hautomot on Opetushallituksen rahoittamaa pedagogista täydennyskoulutusta ja maksutonta yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle. Muille hinta 30 euroa. Majoitus ja ruokailut omakustanteisia.

Teemahautomoon voi osallistua koko ajaksi tai poimia itselleen sopivat osuudet. Ohjelma taltioidaan jatkokäyttöä varten.

 

Yhteystiedot
Tiina Airaksinen
Opetussuunnitelmat-yksikön vetäjä
tiina.airaksinen@otavanopisto.fi
050 311 7258

Iida-Maria Peltomaa
Opetussuunnitelmatyöskentelyn kehittäjä
iida-maria.peltomaa@otavanopisto.fi
044 794 3542

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.