Kesäkuun teemahautomo: Oppimisen organisointi 5.-6.6.2014

Lukuvuoden päättävässä ops-teemahautomossa paneudutaan opetuksen järjestämiseen ja oppimisen organisointiin. Esillä olevat kysymykset liittyvät henkilökohtaistuviin mutta myös yhteisöoppijuutta tukeviin oppimispolkuihin. Tällöin keskiössä ovat mm. ohjaukseen, motivaatioon, eriyttämiseen ja eheyttämiseen liittyvät teemat. Hyvinkin myös näiden yhteydet uuden koulun tehtäviin ja tavoitteisiin, kuten (yleis)sivistykseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä opitun ja osaamisen osoittamiseen ja arviointiin.

Eri puolilla Suomea on meneillään ja käynnistymässä aihepiiriin liittyviä kokeiluja. Kesäkuun ops-teemahautomossa on koolla näitä kehittäjiä yksin, työpareittain ja työryhmittäin. Päivän aikana jaetaan ajatuksia ja kokemuksia sekä ideoidaan ja suunnitellaan omia kokeiluja yhdessä. Samalla on mahdollisuus viritellä ja vahvistaa yhteistyötä muiden hautomoon osallistuvien kehittäjien kanssa. Työpajan alussa kuullaan kokonaiskatsauksen saamiseksi lyhyet alustukset kustakin projektista. Näiden jälkeen yhteiskeskustelua sekä työskentelyä esim. Open space -tyyliin vaihtuvissa pöytäryhmissä.

TEEMAT JA TYÖSKENTELIJÄT

Ilmiölähtöisyys, oppimisen autentisointi ja monikko-oppijuus
– Ilmiöpohjainen oppiminen hakee vahvempaa yhteyttä Otavan Opiston eri koulutuslinjojen kesken, toiveissa yhteydet koulun ulkopuolelle (Saara Kolari)
– Ilmiöpohjaisuutta, tutkivaa ja ongelmalähtöistä oppimista (Anni Autere-Kesti, Etäkoulu Kulkuri)
– Tiimioppimiseen pohjautuvan lukiolinjan tähtäimenä osallisuus ja yhteiskuntatietoisuus, Pihtiputaan lukion “Tulevaisuuden Johtaja – Partiolinja” (Tatu Tuohimetsä et al.)
– Kansalaistaitojen ja osallisuuden jäljillä Lahden kansanopiston journalismiopinnoissa (Kaisa Hakala)

Ohjaus, arviointi ja henkilökohtaistuva oppimispolku
– Kompetenssiarviointi yhteisöoppijuuden henkilökohtaistavana tukena (Jukka Tikkanen)
– Omien oppimistavoitteiden näkyväksi tekeminen, case: lukion psykologia (Aki Luostarinen)
– Pelillinen oppiminen henkilökohtaistaa yleissivistävän koulutuksen oppimispolkuja (Heikki Koponen)
– Toiminnalliset menetelmät ilmiöpohjaisen oppimisen tukena (Nina Maunu)

AIKA, PAIKKA JA AIKATAULURUNKO

Ajankohta on to 5.6. klo 9-17 (työparit voivat jatkaa työskentelyään tarpeen mukaan myös pe 6.6. klo 9-13).
Paikkana Helsingissä Annankatu 9 koulutustilat. Tämän hetken tiedon mukaan kaikki ovat tulossa paikan päälle, myös verkkoyhteydet ovat auki os. https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

Torstai 5.6.2014

klo 9.00-9.15 Sisään koulutustiloihin, aamukahvia
klo 9.30-11.30 Alustukset ja keskustelua, tutustumista työryhmissä
– mukanaolevien projektien ja avointen kysymysten lyhyet esittelyt kysymyksineen (15 min / esittely)

klo 11.30-12.30 lounastauko

klo 12.30-16.30 Open space: keskustelua, kokemustenvaihtoa ja yhteissuunnittelua 4-6 hengen ryhmissä, vapaa liikkuvuus

Aihe-ehdotuksia Open space tms. työskentelyyn
– Ilmiöpohjaisen oppimisen organisointi
– Oppimisen autenttisuus ja monikko-oppijuus
– Ohjaus, arviointi ja henkilökohtaistuva polutus

klo 16.30-17.00 Yhteenveto, koosteet ja jatkosta sopiminen

Perjantai 6.6.2014 (optio)

klo 9-13 Yhteissuunnittelu jatkuu
– aikataulutus osallistujien mukaan

Yhteystiedot ja ilmmoittautumiset

Ota yhteyttä Tiinaan tai Akiin, jos haluat mukaan tai haluat ehdottaa innokkaita kehittäjiä mukaan yhteiseen työskentelyyn!

Tiina Airaksinen
tiina.airaksinen@otavanopisto.fi, 050 311 7258

Aki Luostarinen
aki.luostarinen@otavanopisto.fi, 050 311 7255

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>