Koulu-, alue- ja virtuaalihautomot 2013-2016

Alueellisen ja paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi järjestetään alue- ja kouluhautomoita. Hautomoiden sisällöt ja toiminnallisuus suunnitellaan koulujen, kuntien, alueiden tai verkostojen ops-työn vaiheen ja tarpeiden mukaan. Hankkeiden aikana ebarometri.fi ja oppiminen.fi sivustoille koottavan tukiaineiston sekä ohjauksen ja neuvonnan avulla on mahdollista toteuttaa itseorganisoituvia virtuaalihautomoita.

 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet / Annalan, Karosen ja Juhannuskylän koulut (20.-21.5.2015)

 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet / Savonlinnan normaalikoulun opettajat, opetusharjoittelijat ja oppilaat (23.3.2015)

 

Mikkelin alueen rehtoreiden ops-hautomo (19.3.2015)

 

Kehittämiskouluverkoston koulut / Jyväskylä (17.3.2015)

 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet / Tuusulan kunnan opettajat (10.-12.3.2015)

 

Tuusulan oppiaineryhmien ops-työn Kick Off (25.2.2015)

 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet / Snellmanin ala-asteen koulu (jatkuva prosessi v. 2015 aikana)
Lue lisää

 

Juhannuskylän koulun ops-hautomot (4.2.2015 & 14.3.2015)

 

Steiner-koulujen alueellinen ops-koulutus (24.1.2015)
Lue lisää

 

Kuopion seudun opettajien ops-hautomo (17.1.2015)
Lue lisää

 

Valtakunnallinen OPS-koordinaattoreiden verkostoseminaari (9.12.2014 & 18.3.2015)

 

Tärskyjä Töölössä – lähialueyhteistyön hautomokokonaisuus  (marras-joulukuu 2014)
Useita eri ops-teemoja käsittävässä projektissa ovat mukana Töölön yhteiskoulu, Taivallahden koulu, Töölön monipuolinen palvelukeskus sekä Social Beat -vapaaehtoistoimijat. Lue lisää ja video

 

Ristiinan koulun ops-hautomo (24.11.2014)
Jatkamme Ristiinan koulun toimintakulttuurin kehittämistä. Opettajien iltapäivätilaisuutta pohjustetaan järjestämällä oppilasfoorumit sekä vuosiluokkien 1-6 oppilaskunnan hallituksen edustajille että kaikille yhdeksäsluokkalaisille oppilaille. Toiminta on jatkoa kevätlukukaudelta 2014. 
Lue lisää

 

Mikkelin seudun ops-hautomo (13.11.2014)
Koulutuksessa perehdytään erityisesti laaja-alaisen osaamisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemoihin.

 

Turun Digital Storytelling -hautomo (10.-11.11.2014)
Pohdintaa oppimisen kaikkiallisuudesta. Työskentelymenetelmänä digitaalinen tarinankerronta, joka perustuu henkilökohtaisten ajatusten, tunteiden ja mielipiteiden avoimeen kertomiseen ja kuuntelemiseen.

 

Toiminnallisuus opetuksen ja oppimisen tukena (28.10. ja 18.11.2014)
Kaksiosaisessa koulutuksessa perehdymme toiminnallisiin työtapoihin ja niiden soveltamiseen sekä pohdimme toiminnallisuuden suhdetta mm. osaamisen osoittamiseen sekä yhteistoiminnallisiin arviointimenetelmiin. 

 

Lokakuun teemahautomo (9.10.2014)
Syksyn ensimmäisessä OPS-teemahautomossa syvennytään pedagogiikkaan ja menetelmiin. Kuulemme Hannu Linturin ja Harri Jokisen puheenvuorot sekä tutustumme KT Henriikka Vartiaisen johdolla design-suuntautuneen pedagogiikan mahdollisuuksiin. Päivän pääpaino on työpajoissa (90min), joista osallistujilla on mahdollisuus osallistua kahteen:

1) Yksilölliset oppimispolut ja ohjattu itsearviointi (Pekka Peura)
2) Ilmiöpohjaisuus (Emma Kostiainen & Matti Rautiainen, Jyväskylän yliopisto)
3) Ohjauksen menetelmät muuttuvat – vai muuttuvatko? (Ohjaustiimi, Otavan Opisto)
4) Tiimioppiminen ja -yrittäjyys (Karoliina Mehtonen & Unna Ahokas, Tiimiakatemia)

Ilmoittaudu mukaan

 

Kuopion seudullinen ops-hautomo (6.-7.10.2014)
Seudullisen opetussuunnitelmatyön aloituspäivä, jossa 1-2 edustajaa kustakin Kuopion alueen koulusta. Suuren osallistujamäärän vuoksi päivän sisältö toteutetaan kahtena peräkkäisenä päivänä. Järjestely mahdollistaa työpajat, joissa syvennytään pohtimaan mm. monialaisia oppimiskokonaisuuksia, ops-prosessin kulmakiviä sekä kuinka saada oman koulun hlökunta ja oppijat innostumaan ja osallistumaan ops-työhön. 

 

Joensuun seudullinen ops-hautomo (2.10.2014)
Seudulliset aineryhmät (esiopetus, kielikasvatus, luonnontieteet, muut reaaliaineet, taito- ja taideaineet) kokoontuvat aloittamaan toimintansa. 

Lue lisää:

 

Ristiinan yläkoulun ops-hautomo (20.5.2014)
Jatketaan oppilasedustajien ja opettajakunnan kanssa teemoista, jotka nousivat esille aiemmin keväällä 2014 järjestetyssä konsensus-menetelmää hyödyntäneessä oppilashautomossa.

Lue lisää: http://bit.ly/ristiina

 

Mikael-koulun ops-hautomo (7.5.2014)
Mikael-koulun ops-hautomossa ”mennään metsään” eli Urpolanjärven luontopolun maisemiin. Pistetyöskentelynä tapahtuvassa hautomossa ovat mukana sekä koulun oppilaat sekä henkilökunta.

Lue lisää: http://bit.ly/opsmikael

 

Ristiinan kouluhautomo (23.4.2014)
Konsensus-menetelmän avulla selvitetään oppilaiden mielipiteitä mm. oppimisen kaikkiallisuudesta, yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

 

Suomalais-venäläisen ja ranskalais-suomalaisen koulun yhteishautomo (14.4.2014)
Yhteistoiminnallisiin menetelmiin nojaavassa kahden koulun yhteishautomossa tarkastellaan mm. yhteisopettajuuden ja laajennetun opettajuuden teemoja sekä pohditaan sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Lue lisää: http://bit.ly/kielikoulut

 

Vaasan ops-hautomo (7-8.4.2014)
Vasa övningsskolanin ja Vaasan keskuskoulun yhteisessä, kaksikielisessä ops-hautomossa hyödynnettiin Digital Storytelling -menetelmää.

Lue lisää: http://bit.ly/opsvaasa

 

Mikkelin lukioiden yhteinen ops-hautomo (31.3.2014)
Päivä-, aikuis-, etä- ja nettilukioiden opettajien ja ohjaajien yhteinen hautomo, jossa käynnisteltiin yleissivistävän toiseen asteen kunnallista ops-työtä.

Lue lisää: http://bit.ly/lukiotmikkeli

 

Tampereen oppilashautomo (24.3.2014)
Juhannuskylän oppilashautomossa pohditaan noin. 80 oppilaan kanssa erilaisia tapoja toteuttaa oppiainerajat ylittävää opiskelua.

Lue lisää: bit.ly/opstampere

 

Otavan kouluhautomo (22.3.2014)
Otavan alakoulun hautomopäivässä käsiteltiin mm. ilmiöpohjaisuutta ja koulukohtaisen ops-prosessin mahdollisuuksia.

Lue lisää: http://bit.ly/1rNhb6E

 

Otavan Opiston ops-hautomo (20.2.2014)
Otavan Opiston ops-hautomossa tarkastellaan yleissivistävän koulutuksen ops-työtä, Opiston kontekstissa perusopetuksen ja lukiokoutuksen, mukaanluettuna monikulttuurisen peruskoululinjan ja lukioon valmistavan koulutuksen suunnittelu. Tavoitteena on hahmottaa, mitä kaikkea ops-työ tarkoittaa ja tunnistaa omasta työstään niitä elementtejä, mitä siihen liittyen nyt jo tehdään. Kootun perusteella opiston ops-työtä vaiheistetaan ja tiekartoitetaan.

Ohjelma ja aineistot: http://bit.ly/opsopisto

 

Helmikuun teemahautomo (13.-15.2.2014)
Helmikuun ops-teemahautomon aiheena oli Koulu, koti ja kotikunta.
Ohjelma: http://bit.ly/opsteemahelmi
Tallenteet: http://bit.ly/opshelmikuu

 

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin avoimet ovet (7.2.2014)
Tietoiskuissa esiteltiin Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin ja opetussuunnittelun yhteys ja tilanne sekä annetaan käytännön ohjeita siitä, miten panelistin vastaaminen uusissa avoimen lähdekoodin ympäristöissä tapahtuu ja jalostuu yhteiseksi tiedoksi. Tietoiskujen lisäksi kuvattiin muutamia “koeporauksia”, joita on tehty osin barometrin insipiroimana ja sen tekniikoita hyödyntäen niistä oppimisen maaston kohdista, joissa maanpinta jo järisee. Tutkittavana olivat olleet mm. opettajien osaaminen, sosiaalinen media, pelipedagogiikka, informaali oppiminen työelämässä, alueellinen tai kuntakohtainen tulevaisuus.

 

Kuopion steinerkoulun kouluhautomo (1.2.2014)
Oppilaiden ja opettajien yhteinen hautomopäivä.
Lue lisää: http://bit.ly/virkkula
Poimintoja: http://slidesha.re/1sPavYa

 

Otavan Opiston ja Otavan koulun oppilashautomo (28.1.2014)
Otavan Opiston ja Otavan koulun oppilaskunnat käsittelivät koulun ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä kollaasityöskentelyn avulla.

 

Snellmanin ala-asteen koulun oppilashautomo (22.1. ja 6.2.2014)
Snellmanin ala-asteen koulun kuudennen vuosiluokan oppilaiden kanssa pohdittiin tiedonsiirtoa koulun ja kotien välillä sekä siirtymävaiheissa.

 

Joulukuun teemahautomo  (12.-14.12.2013)
Joulukuun ops-teemahautomossa käsittelimme tulevaisuudessa tarvittavaa laaja-alaista osaamista.
Ohjelma: http://bit.ly/jouluteema
Tallenteet: http://bit.ly/joulutallenne

 

Turun normaalikoulun oppilashautomo (9.12.2013)
Oppilaita osallistavassa hautomotilaisuudessa pohdittiin leikkiä ja luovuutta käsittelevän ops-teesin sisältöä ja merkitystä. Anna Väätäinen analysoi still-kuvia hyödyntävässä työskentelyssä syntyneen aineiston kasvatustieteen kandidaatin tutkielmassaan.

 

Pakilan Ala-asteen koulun oppilashautomo (27.11.2013)
Helsinkiläisen Pakilan Ala-asteen koulun kolmannen vuosiluokan kanssa toteutetussa oppilashautomossa kartoitettiin heidän näkemyksiään tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta kuvataiteen ja äidinkielen keinoin. Oppilaat esittelivät tuotoksiaan joulukuun teemahautomossa.

Työskentelykuvaus ja aineistolinkit: http://www.ebarometri.fi/oppilaiden-aanta-kuulemassa

 

Pietarsaaren kouluhautomo (18.11.2013)
Länsinummen koulun ops-hautomossa suunnattiin osallistavia työskentelytapoja hyödyntäen ajatuksia kohti tulevaisuuden koulua ja toimintakulttuuria.

Lue Lisää: http://bit.ly/opspietarsaari

 

Nanun koulun oppilashautomo (marraskuu 2013)
Raumalaisen Nanun koulun kuudennen vuosiluokan oppilaat ilmaisivat ajatuksiaan tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta treenikirjoittamisen keinoin. Oppilaiden tuotoksia esiteltiin joulukuun ops-teemahautomossa. 

Lue lisää: http://www.ebarometri.fi/oppilaiden-aanta-kuulemassa

 

Oppimisen tulevaisuus 2020 -seminaari (16.11.2013)
Monihankkeinen yhteisseminaari Kuopiossa. Lue lisää: http://bit.ly/1mVmMHT

 

Seudullisen ops-työn Kick off (14.11.2013)
Tampereen alueen seudullisen ops-työn käynnistystilaisuus Vanhalla kirjastotalolla. Työskentelytapoina käytettiin mm. Mielenmallit -menetelmää.

Lue lisää: http://bit.ly/ZvVTQH

 

Lokakuun teemahautomo (10.-12.10.2013)
Koulun toimintaympäristöä sekä kasvua ja oppimista tukevaa toimintakulttuuria käsitelleeseen Teemahautomoon oli mahdollista osallistua sekä Helsingissä Annankadun koulutustiloissa että verkossa Adobe Connectin kautta.

Ohjelma ja tallennelinkit: http://www.ebarometri.fi/opsteemahautomo-lokakuu2013

 

Osallisuutta etsimässä -hankkeen Hurahduspäivä (24.9.2013)
OPS-hautomot olivat mukana Helsingin Olympiastadionilla järjestetyssä Osallisuutta etsimässä -hankkeen ensimmäisessä koulutuspäivässä eli Hurahduksessa. Osalllistavana menetelmänä hyödynnettiin teesikorttityöskentelyä.

Lue lisää: http://bit.ly/1yAKpe9

 

Steinerkasvatuksen liiton OPS-seminaari (20.-21.9.2013)
OPS-hautomot olivat mukana Tampereen yliopiston, Snellman-korkeakoulun ja Otavan Opiston Osuuskunnan yhteisessä OPS-seminaarissa Tampereella. Seminaarin puoli tuntia kestäneet luentotauot vietettiin ops-teesejä käsitelleen oppimiskahvilan merkeissä.

Lue lisää: http://bit.ly/1E4ZxR5

 

Espoon Ops-työn Kick Off (18.9.2013)
Espoon yhdeksän oppimiskeskuskoulun edustajat (rehtori ja kaksi opettajaa) sekä opetusviraston edustajat kokoontuivat Saunalahden koululle käynnistämään opetussuunnitelmatyötään. Toiminnallisina menetelminä sovellettiin merkityskello- ja roolipaneelityöskentelyjä.

Lue lisää: http://bit.ly/espookickoff

 

Pelipäivä Lasten yliopiston luonnontiedeleirillä (14.6.2013)
Lue lisää: http://bit.ly/lastenyliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.