Kuopion steinerkoulu Virkkulan OPS-hautomo 1.2.2014

Kuopion steinerkoulu Virkkulan kevään lauantaikoulupäivässä pohdittiin, millainen on tulevaisuuden koulu, miten siellä opitaan ja millaisia osaamisia. Myös kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä keskusteluun. Koululla teemoja hautomassa olivat koulun opettajat (eDelfoi) ja vanhemmat oppilaat eli 9.-13.-luokkalaiset (pistetyöskentely). Opettajat valmistautuivat päivään vastaamalla ennakkoon valittuihin OPS-teeseihin eDelfoi-ohjelmassa. Opiskelijat työstivät yhdessä muutaman opettajan kanssa samoja teesisisältöjä hautomon aikana osittain eDelfoin avulla, osittain toiminnallisin menetelmin.

Päivän aikana oppijat käsittelivät pistetyöskentelyssä monia teemoja. Meemejä kirjoittamalla he pohtivat sitä, millaisia epäkohtia he löytävät tämän päivän koulusta ja mitä tulisi taas säilyttää tai ottaa uutena kouluun mukaan. Riittämätön työrauha ja osaamisen mittaaminen kokeilla koettiin muutettavaksi. Mobiililaitteisiin ja tiedon tuottamiseen pureuduttiin SWOT-analyysissä. Mobiilin mahdollisuuksina oppilaat nostivat esiin monipuolisemmat materiaalit oppimiseen, mutta samalla uhkina vaikeus keskittyä olennaiseen. Materiaalien tuottamisvastuun siirtämisessä enemmän oppiville ryhmille nähtiin riskinä työmäärän lisääntyminen ja tietoturvaan liittyvät haasteet, mutta samalla koettiin, että materiaalit voisivat olla monipuolisempia kuin nykyisin. Kodin ja koulun yhteistyössä ja vapaa-ajan ja koulun yhdistämisessä huolta aiheutta erityisesti se, tiedetäänkö koulussa sellaisista kotiin ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin, esim. perhetilanteet ja niiden muuttuminen tai kuormittavat harrastukset.

Luovan kirjoittamisen harjoitus ja roolikeskustelu: sisällöt päivitetään pian!

Iltapäiväksi lukion tiloihin oli katettu oppimisen kahvila, jossa pureuduttiin pullien ja mokkapalojen ohessa vielä teknologiaa koskeviin ja aineiden pakollisuuteen vs. vapaavalintaisuuteen liittyviin tulevaisuuskymyksiin. Yleissivistys vs. vapaavalintaisuus -kysymys sai monet kallistumaan sille kannalla, että tietyistä maailman asioista on hyvä jokaisen saada tietoa, jotta voi tehdä itse johtopäätöksiä ja etsiä tarvittavaa lisätietoa. Vaikka valinnaisuus voisikin auttaa valitsemaan itseä eniten hyödyttäviä kursseja, koettiin valitseminen vaikeaksi, koska yhtäältä tietoa ei ehkä ollut tarpeeksi aineiden ja kurssien sisällöistä ja toisaalta ei ehkä tiedä vielä itsekään, mikä kaikki kiinnostaa. Aineiden oheen kaivattiin kuitenkin runsaasti myös elämässä, jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavien taitojen ja käytännön asioiden opettelua. Mukaan haluttiin myös työelämäjaksoja ja tutustumista eri ammatteihin eli yhteistyötä ammatillisen toisen ja korkean asteen kanssa. Uskontojen ja kielten valinnaisuus herätti myös paljon keskustelua. Tunnustuksellisesta uskonnosta haluttaisiin luopua, mutta saada lisää etiikkaan ja hyvään elämään liittyviä opintoja sekä erilaisiin uskontoihin tutustumista juuri kulttuurisesta näkökulmasta. Useampi vieras kieli haluttiin säilyttää, mutta ruotsin pakollisuudesta luopua.

Teknologiaosuudessa useampi pohti sitä, että liika teknologia voi syrjäyttää ja passivoida. Teknologia voi myös auttaa löytämään enemmän tietoa ja tarvitaanhan tietoteknisiä taitoja opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnassa. Hyvässä oppitunnissa korostuu vuorovaikutus ja keskusteleminen sekä oppijan oma aktiivisuus, joita teknologia ei saisi vähentää vaan pikemmin täydentää ja edesauttaa. Printtimateriaalien ei haluttu kokonaan katoavan, vaikka digi-materiaalit lisääntyisivätkin. Välineestä riippumatta korostettiin opettajan palautteen, motivoinnin ja innostuksen merkitystä sekä asioiden aitoa ymmärtämistä leikkaa-liimaa-käytänteiden ja ulkoa opettelun sijaan. Monet kokivat, että väärinkäytettynä teknologia vain passivoi opiskelussa, koska netistä löytyvää tietoa ei itse prosessoida ja siitä keskustella riittävästi yhdessä.

Päivän aikataulu:
9.00-9.15 Esittely ja orientaatio (Aki Luostarinen)

  • Miksi täällä tänään?
  • Luovan kirjoittamisen harjoituksella kohti tulevaisuuksia

9.15-11.30 Pistetyöskentely (Aki Luostarinen ja Veera Willman)

  • eDelfoi
  • SWOT: mobiili ja tiedontuottaminen
  • Albert: Koti, koulu ja vapaa-aika
  • Tulevaisuuden ystäväkirja: osaamiset
  • Meemit: Mitä säilyttää, mitä muuttaa, mitä poistaa?
  • Kollaasi: tulevaisuuden koulu ja oppiminen
  • Roolikeskustelu: arvoajelehtijat

12.00-13.00 Learning café (Heidi Salo)

Koostetta opiskelijoiden työskentelystä.


 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>