Miellekarttoja hautomoon

Opetussuunnitelmauudistuksen jälkeistä peruskoulua kuvaamaan on luotu 40 tulevaisuusväitettä, jotka on ryhmitelty neljään ryhmään. Hyvän tuntuman väitteistä saa miellekartoista.

Arvot, asenteet ja tavoitteet


Make your own mind maps with Mindomo.

Tieto, taito ja oppiminen


Make your own mind maps with Mindomo.

Opetus, toiminta ja yhteisö


Make your own mind maps with Mindomo.

Toiminta-ajatus ja yhteiskunta


Make your own mind maps with Mindomo.

Yksi vastaus artikkeliin ”Miellekarttoja hautomoon

  1. Päivitysilmoitus: 40 tulevaisuusväitettä ops-työskentelyn rungoksi | Verkkopedagongi

Kommentointi on suljettu.