Oppilaiden ääntä kuulemassa / monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelua

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelua

TEEMA
– monialaiset oppimiskokonaisuudet
– oppimisen ja koulun tulevaisuus

OSALLISTUJAT
60 yläkoulun oppilasta ja 5 opettajaa / Juhannuskylän koulu, Tampere

MENETELMÄT
– Johdantoluento
– Mielikuvaverryttely
– Ryhmäsuunnittelu (oppimispolut)
– Tulevaisuusäänestys

KESTO
5h

LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELU

OPS-hautomoiden vastuuhenkilöt:
Iida-Maria Peltomaa
Aki Luostarinen

Yhteistyötahot:
Esa Parkkali / rehtori, Juhannuskylän koulu
Tanja Jurvanen / suunnittelija, Tampereen kaupungin perusopetuksen hallinto

Tilaisuuden suunnittelu käynnistyi Parkkalin otettua yhteyttä Ops-hautomoihin ja kerrottuaan tavoitteestaan saada oppilaat aktiivisesti mukaan ideoimaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista. Päivämäärä lyötiin lukkoon keväälle 2014 ja tilaksi valittiin Tampereen monitoimitalon tilat. Samalla päätettiin myös ottaa työpajapäivään mukaan kuvaaja, jotta saataisiin kerättyä mahdollisimman pätevää aineistoa sekä prosessista että tuotoksista.


MIELIKUVAVERRYTTELY

Päivä aloitettiin Jurvasen puheenvuorolla siitä, mistä ops-työssä ja oppimisen tulevaisuudessa itse asiassa on kysymys. Puheenvuoron jälkeen kävimme päivän ohjelman läpi ja lähdimme mielikuvaverryttelemään. Pyysimme oppilaita kuvittelemaan hetken ajan vuoden 2030 koulua ja listaamaan sitten 

1) millaista koulussa on? (listaa viisi asiaa)
2) mitä koulussa tehdään? (listaa viisi verbiä)

Vastauksissa painottuivat erityisesti kansainvälisyys, suvaitsevaisuus, kestävä kehitys, oppiaineiden tulevaisuus sekä arviointi.

 

TUTUSTUMISTEHTÄVÄ

Mielikuvaverryttelyn jälkeen otimme jaon viiteen ja jakaannuimme pienryhmiin. Kullekin ryhmälle oli varattu oma tilansa, jossa he saivat työskennellä rauhassa. Pyysimme oppilaita aloittamaan yhteisen työskentelynsä esittäytymällä toisilleen sekä kertomalla, millaisia asioita olivat yhteisessä aloituksessa koulun tulevaisuudesta kirjanneet.


OPPIMISPOLKUTYÖSKENTELY

Yksi päivän päätavoitteista oli kerätä oppilaiden näkemyksiä monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamisesta ja toteuttamisesta. Kukin ryhmä sai oman teemansa, jonka ympärille suunnittelivat  1-2 jaksoa kestävän kurssin eli “oppimisen polun”. Suunnitelmissaan pyysimme oppilaita huomioimaan seuraavat seikat:
– Mitä oppiaineita tai oppiaineiden sisältöjä kokonaisuuteen liittyy?
– Missä paikoissa koulussa ja koulun ulkopuolella voi oppia jotain?
– Voivatko eri-ikäiset oppilaat kulkea samaa oppimispolkua yhtä aikaa?
– Keneltä ja kenen kanssa voisi oppia koulun ulkopuolella?
– Mitä välineitä oppimiseen käytetään?
– Mitä kaikkea polun aikana voidaan tehdä? (juhlat, teemapäivät, retket yms.)
– Mitä tamperelaisuudessa tai Tampereen seudulla on sellaista, mitä voisi ottaa huomioon?
– Mitä ajankohtaisia tapahtumia kotimaassa ja maailmalla voisi käsitellä ja hyödyntää oppimisessa?– Voiko polku haarautua? Saavatko oppijat kertoa kurssin aikana itse, mitä haluavat oppia?
– Miten oppiminen voidaan osoittaa?

– Tarvitaanko kokeita? Voiko opitut asiat tehdä opelle näkyväksi jollain toisella tapaa? Voiko kokeen korvata vaikkapa kirjoittamalla blogia tai tekemällä videoita? Mitä muita tapoja voisi olla? Miten näitä tuotoksia arvioidaan, jotta se olisi oikeudenmukaista ja tasapuolista?

– Kuka oppimista arvioi ja miten? Saako arvioida itse omaa työtä ja luokkakavereiden töitä vai arvioiko vain ope? Tarvitaanko kaikissa aineissa perinteisiä arvosanoja?

– Mallintakaa kurssin opiskelupolku myös visuaalisesti
– Nimetkää kurssinne/polkunne, niin että nimi kuvaa teidän tekemäänne suunnitelmaa.

Ryhmien teemat olivat perusopetuksen opetussuunnitelmaluonnosta mukaillen seuraavat:
1. hyvinvointi
2. turvallisuus
3. kulttuurinen moninaisuus
4. vaikuttaminen ja yhteisöihin kuuluminen
5. vastuu ympäristöstä ja kestävä tulevaisuus

Kunkin teeman sisältöä oli tarkennettu oppilaille jaetussa ohjemateriaalissa. Oppilaiden laatimiin opinpolkuihin voi tutustua videokoosteen avulla:
http://youtu.be/dpHYeRxIqfw

Esimerkkinä mallinnus vaikuttamisen ja yhteisöihin kuulumisen teemojen ympärille syntyneestä kokonaisuudesta

TULEVAISUUSÄÄNESTYS

Pyysimme oppilaita laatimaan keskustelujenne pohjalta yhden kärkevän tai provosoivankin tulevaisuuden koulua koskevan väitteen, joka saattaa tämän päivän valossa tuntua hullulta tai hassultakin, mutta tulevaisuudessa ihan mahdolliselta idealta koulusta ja oppimisesta. 

Päivän päätteeksi kokoonnuimme jälleen koko joukolla saliin, jossa ryhmien edustajat lukivat väitteet ääneen. Oppilailla oli käytössään sekä punainen että vihreä lappu, joiden avulla äänestää kutakin väitettä puolesta tai vastaan.

Väitteet olivat mm. seuraavanlaisia:

”Oppikirjat muuttuu sähköiseksi, ei papereita tai kirjoja.”
”Kaikki läksyt ja kokeet tehdään sähköisesti.”
”Tulevaisuudessa oppitunneilla olet yhteydessä toiselle puolelle maailmaa.”
”Tulevaisuuden koulussa nuorten (kynällä)kirjoitustaito heikkenee, kun opetus siirtyy tableteille ja tietokoneille.”

Kaikki väitteet äänestystuloksineen ovat nähtävissä videokoosteesta: http://youtu.be/SHPVi_peruk

Äänestyslaput valmiina, kohta saapuvat oppilaat.

Äänestyslaput valmiina, kohta saapuvat oppilaat.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.