Oppilaiden ääntä kuulemassa / oppimisen kaikkiallisuus

TEEMA
– Oppimisen kaikkiallisuusIMG_0150
- Oppimisvälineet

OSALLISTUJAT
- luokanopettaja ja 7 kuudesluokkalaista oppilasta /
Vasa övningsskola
- 8 viides- ja kuudesluokkalaista kielikylpyoppilasta /
Vaasan keskuskoulu

MENETELMÄ
Digitaalinen tarinankerronta (Digital Storytelling)

KESTO
2 x 4,5h

LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELU
OPS-hautomoiden vastuuhenkilö:
Iida-Maria Peltomaa

Yhteistyötahot:
Hanna Mehtonen-Rinne / Digital Storytelling –ohjaaja, Be.Tell.
Henrik Friberg / luokanopettaja, Vasa övningsskola
Elisabet Backlund-Kärjenmäki / rehtori, Vasa övningsskola
Merja-Helena Kärkkäinen / rehtori, Vaasan keskuskoulu

 

Ops-hautomon väen ajatuksissa oli jo hetken aikaan kehittynyt idea digitaalisen tarinankerronnan mahdollisuuksien hyödyntämisestä ops-työssä. Digitaalinen tarinankerronta on menetelmä, joka perustuu henkilökohtaisten ajatusten, tunteiden ja mielipiteiden avoimeen kertomiseen ja kuuntelemiseen. Lisäksi suunnitelmissa oli ollut myös kaksikielisyyden huomioiminen hautomotoiminnassa.

Ajatukset lähtivät konkretisoitumaan, kun OPH:n järjestämässä tapaamisessa otin asian puheeksi Vasa övningsskolanin rehtorin kanssa. Toiveeksi nousi erityisesti mahdollisuus rakentaa yhteistyötä Vaasan Keskuskoulun kielikylpyluokkien kanssa. Molemmat koulut lähtivät siis mukaan suunnitteluun ja löysimme kalentereista sopivan ajankohdan yhteisille työpajapäiville.

Työskentelymenetelmän asiantuntija Hanna Mehtonen-Rinteen ja rehtoreiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella päädyimme suuntaamaan hautomon 5.-6. –luokkalaisille oppilaille. Sisällöllisiksi teemoiksi valikoituivat oppilaiden näkemykset oppimisen kaikkiallisuudesta ja oppimisvälineistä.

Työpajapäivät järjestettiin Vasa övningsskolanin tiloissa. Työskentelyssä tarvittavat tabletit ohjelmineen saatiin lainaan Otavan Opistolta. Luokkatilassa tarvittavien laitteiden hankkimisessa sekä avoimen ilmapiirin luomisessa sen sijaan oli avainasemassa työpajapäivissä mukana ollut luokanopettaja Henrik Friberg.


TYÖPAJAPÄIVÄT

Tunnelma oli varovaisen innostunut, kun keskuskoulun oppilaat saapuivat rehtorinsa saattamana övningsskolanille ensimmäisen työpajapäivän aamuna.

Aloitimme työpajan tutustumalla digitaalisen tarinankerronnan työskentelymenetelmään, pohtimalla opetussuunnitelman merkitystä ja keskustelemalla seuraavista kysymyksistä:

  • Missä kaikkialla olet oppinut tai voit oppia asioita? Mitä asioita?
  • Keiden kanssa olet oppinut asioita?
  • Mitä välineitä voit käyttää avuksesi oppimisessa?
  • Mitä hyötyä koulussa oppimistasi asioista on vapaa-ajalla ja tulevaisuudessa?
  • Mitä hyötyä muualla oppimistasi asioista on koulussa?
  • Miten koulussa voitaisiin paremmin huomioida muualla oppimasi asiat?

Työskentelyn lopputuotoksina syntyneet kahdeksan 1-2 minuutin kestoista videotarinaa ovat oppilaiden kannanottoja yhteen tai useampaan näistä kysymyksistä. Oppilaat saivat apua tekniseen toteutukseen, muutoin videoiden  tuottamisprosessi on käsikirjoituksesta editointiin oppilaiden oma tuotos, jonka sisältöä ei ole sensuroitu.

Videoissa nousivat esille mm. seuraavat teemat:

  • Mahdollisuus hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisessa
  • Harrastuksissa opittujen tietojen ja taitojen huomiointi koulussa
  • Opettajan luottamus ja kunnioitus oppilaita kohtaan

Toisen työpajapäivän päättyessä alun varovaisuudesta ei ollut jäljellä juuri merkkiäkään. Yhteinen työskentely sekä ajanvietto ulkoilu- ja ruokailutauoilla oli ryhmäyttänyt oppilaat porukaksi, joka pystyi vapautuneesti keskustelemaan ja esittämään mielipiteitään koulusta ja oppimisesta.

 

Katso oppilaiden videot:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_JgPWW5X1fa3y6NkziLJHnFlyvI7MMCc


MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?

Työpajapäivän jälkeen esittelimme työpajan tuotoksia eNorssien ruotsinkielisen alueen OPS-koulutuspäivässä. Jatkamme hautomista digitaalisen tarinankerronnan avulla samasta teemasta opettajien kanssa Turun seudulla marraskuussa 2014.  


IMG_0178

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>