Oppilaiden ääntä kuulemassa / tiedonsiirtoon liittyvät kysymykset

Opetushenkilöstön ja muiden aikuisten lisäksi olemme OPS-hautomoissa pyrkineet nostamaan esille myös lasten ja nuorten omia ajatuksia ja ääntä. Kouluilla järjestetyissä toiminnallisissa työpajoissa olemme pohjustaneet ja työstäneet kulloinkin käsittelyssä ollutta aihetta. Otollisen paikan lopputuotosten esittelyille ovat tarjoneet 2-3 kertaa lukukaudessa järjestettävät OPS-teemahautomot.

 

Snellmanin ala-asteen koulu / Helsinki

Snellmanin ala-asteen koulun kuudennen luokan oppilaat pohtivat helmikuussa tiedonsiirtoon liittyviä kysymyksiä. Aloitimme ensimmäisen työpajatuokion käymällä läpi, millaisia asioita heidän ikäsitensä lasten elämänpiiriin kuuluu. Oppilaat täydensivät pienryhmissä miellekarttapohjat, joissa ohjattiin miettimään harrastuksiin, kavereihin, kotiin ja perheeseen, koulussa oppimiseen ja olemiseen sekä muihin mahdollisesti esille nouseviin aihealueisiin liittyviä asioita. Pienryhmien työstämien miellekarttojen pohjalta oppilaat sijoittivat elämänpiiriinsä kuuluvia asioita niiden kertomisen helppoutta/vaikeutta sekä tärkeellisyyttä kuvaavaan nelikenttään. Tiedonsiirto koulujen välillä kiinnosti ensi syksynä eri kouluihin siirtyviä kuudenluokkalaisia.

 

Kuvankaappaus 2014-2-21 kello 15.07.57IMG_0049

 

Kotitehtäväksi oppilaat saivat pohtia itsenäisesti ja kirjallisesti, mitä lasten koulunkäyntiin liittyviä asioita kotiväen olisi hyvä tietää ja mistä asioista puolestaan ei ole niin tärkeää erikseen tiedottaa. Toisena tehtävänä oli kysyä ja kirjata samat kysymykset myös omilta vanhemmilta.

Seuraavan työpajatuokion aikana keskityimmekin käsittelemään kodin ja koulun välistä tiedonsiirtoa ja yhteydenpitoa. Työskentelytapana käytettiin draamakortteja, joihin on kuvattu kuusi erilaista tilannetta, mm. kiusaamiseen, eri tavoin oppimiseen ja onnistumisiin liittyen. Oppilaat valmistivat pienryhmissä kortin tilanteesta kaksi kohtausta:

  • Kuinka oppilaat uskoivat kyseisessä tilanteessa tiedonsiirron koulun ja kodin välillä tapahtuvan
  • Kuinka oppilaat haluaisivat kyseisessä tilanteessa tiedonsiirron koulun ja kodin välillä tapahtuvan?

Tavoitteena oli siis tuoda esille oppilaiden ajatuksia ja herättää keskustelua koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä ja tiedonsiirron perusteista sekä oppilaan omasta roolista erilaisissa tilanteissa. Työpajan päätteeksi oppilaat esittivät laatimansa kohtaukset ja keskustelimme koko luokan kanssa yhdessä kohtaustensa kautta esille nousseista näkökulmista ja niiden perusteista.

Katso oppilaiden oma esittely työskentelyn annista
Miellekarttapohja, kotitehtäväpohja ja draamakortit

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>