Oppilaiden ääntä kuulemassa / tulevaisuudessa tarvittava osaaminen

Opetushenkilöstön ja muiden aikuisten lisäksi olemme OPS-hautomoissa nostaneet esiin myös lasten ja nuorten omia ajatuksia ja ääntä. Kouluilla järjestetyissä toiminnallisissa työpajoissa olemme pohjustaneet ja työstäneet kulloinkin käsittelyssä ollutta aihetta. Otollisen paikan tuotosten esittelyille ovat tarjoneet 2-3 kertaa lukukaudessa järjestettävät OPS-teemahautomot.

 
Pakilan ala-asteen koulu / Helsinki

Helsinkiläisen Pakilan ala-asteen koulun kolmannen luokan oppilaat pohtivat joulukuussa tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen liittyviä kysysmyksiä. Aikajänteenä toimi 10 vuotta, joten aloitimme työskentelyn pohtimalla ajan kulkua ja mitä kaikkea vuosikymmenessä voikaan tapahtua. Oppilaat innostuivat heti pohtimaan aihetta ja tähän pohjustukseen käytimmekin koko ensimmäisen oppitunnin.

Seuraavien oppituntien aikana oppilaat tekivät pienryhmissä suuret yhteispiirustukset, joissa kuvasivat vapaasti, miltä koulu ja maailma ylipäätään voisi näyttää 2020-luvulla. Päivän päätteeksi kävimme piirrosten sisällön läpi yhdessä koko luokan kanssa ja keskustelimme niiden herättämistä kysymyksistä.

 

IMG_0046IMG_0045

 

Kotitehtäväksi oppilaile tuli pohtia ja kirjata itsenäisesti, millaisia taitoja he uskovat tuossa tulevaisuuden maailmassa tarvittavan. Esille nousi mm. kyky keksiä, terveellisen ruoan syöntitaito, ymmärrys muita kohtaan, enemmän oppimisen taito, ystävyyden taito, leikkimisen ja pelaamisen taidot, kymmensormijärjestelmän käyttö, koodaus, kielitaito ja nerokkuus.

Seuraavana päivänä näkemyksiä täydennettiin pyytämällä oppilaita täyttämään oman sivunsa tulevaisuuden ystäväkirjasta. Tulevaisuuden ystäväkirjan ajatuksena on vastata siinä oleviin oppimisen mahdollisuuksia myös koulun rajojen ulkopuolelle laajentaviin kysymyksiin ikään kuin oppilas olisi jo aikuinen. Oppilaiden vastaukset kerättiin yhteiseen kansioon, josta muodostui luokan yhteinen tulevaisuuden ystäväkirja.

 

Katso oppilaiden oma esittely työskentelyn annista
Tulevaisuuden ystäväkirja ja muita työskentelypohjia

IMG_0044

 

Nanun koulu / Rauma

Raumalaisen Nanun koulun 7. luokkalaiset pohtivat tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen teemaa treenikirjoittamisen kautta. Kirjoituksen otsikoksi määriteltiin tulevaisuuden maailma ja siinä tarvittava osaaminen. Aikaa kirjoittamiseen annettiin noin 10-15 minuuttia ja ohjeistus kuului seuraavasti:

  • Pidä käsi liikkeessä, kirjoita koko ajan.
  • Älä yliviivaa.
  • Älä huolehdi oikeinkirjoittamisesta.
  • Luovu kontrollista. Sano, mitä tahdot sanoa.
  • Älä ajattele.
  • Anna itsellesi lupa kirjoittaa myös roskaa, kirjoituksen ei tarvitse olla täydellinen.
  • Voit kirjoittaa myös aiheeseen liittyvistä peloistasi.

Ohjeistus mahdollisti hyvin laajan tulkinnan aiheesta, mikä nostikin esille moninaisia näkökulmia. Monille kirjoituksille yhteisiä piirteitä olivat kuitenkin ympäristökysymyksiin, kielitaitoon, tietoteknisiin valmiuksiin ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät pohdinnat. Tässä muutamia poimintoja oppilaiden kirjoittamista ajatuksista:

”Tulevaisuudessa pitäisi osata olla vastuuntuntoinen ja järkevä. Ei tekisi hätiköityjä päätöksiä.”

”Maailma on luultavasti pitkälle automatisoitu ja tarvittavia ammatteja olisi lääkäri tai tietoteknillinen osaaja.”

”Perusoppijutut ja tämmöset peruskäyttäytymiset”

”Olisi hyvä tietää kulttuurista, elämänmenosta ja omista ongelmista ja miten ne voisi korjata.”

”Kun olen aikuinen maailma on täynnä roskaa ja on paljon ihmisiä. Silloin on hyvä osata käytännön taitoja, kuten kierrätystä ja on hyvä jos osaa eri kieliä.”

Katso Prezi-koonti oppilaiden ajatuksista
Kuuntele oppilaiden kirjoituksia ääneen luettuna

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>