Oppimisen tulevaisuus 2030: vuosipäivitys 2013

oph-3

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin päivitysikkuna on auki 27.5.-21.6.2013. eDelfoi-kyselyohjelmisto on uudistettu ja se näkyy käyttöliittymässä. Sitä varten on laadittu kaksi ohjetta, jotka opastavat käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen kuin kirjaudut sisään, vaikka  entiset tunnukset ja salasanat ovatkin käytössä.

Vastaaminen ei ole työlästä, jos ja kun aiemmat vastaukset avautuvat kullekin panelistille hänen omina vanhoina vastauksinaan valmiina muokattavaksi, muutettavaksi tai säilytettäväksi entisellään. Kaikkien väittämien kohdalta vastausta ei välttämättä löydy, koska vastaajalla on oikeus vastata vain niihin väitteisiin, jotka kiinnostavat ja joihin hän arvioi olevansa asiantuntija. Alla olevasta linkistä pääset päivittämään vastauksesi:

Barometrin tulokset raportoidaan elokuussa tällä sivustolla. Barometrin ”kaukotulevaisuus” kuvaa tulevaisuusmaastoa, jossa nyt peruskoulussa ja lukiossa opiskelevat oppilaat navigoivat ja vaikuttavat kansalaisina ja työntekijöinä. Kaukotulevaisuutta rakennetaan jo nyt. Erityisen suuri vaikutus tulee olemaan sillä, miten hyvin onnistumme uudistamaan opetussuunnitelmia, jotka astuvat voimaan lukuvuonna 2016-17.

Opetussuunnitelmien uudistaminen

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri luotaa koulun kaukotulevaisuutta mutta pohjustaa myös nyt käynnissä olevaa opetussuunnitelmauudistusta. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön syksyllä 2016. Opetushallituksen OPS2016-prosessin etenemistä voi seurata OPH:n ops-sivustolla. Työn tueksi järjestetään Opetushallituksen rahoittamia ops-hautomoita.

Ops-hautomot tuottavat ajatuksia, näkökulmia, dialogia ja yhteisömuistia opetussuunnitelmia koskevaan keskusteluun sekä alueelliseen ja paikalliseen ops-työhön. Hautomot ovat tila, tilaisuus ja paikka jäsentyneelle ideoinnille ja keskustelulle, niissä oppimisen tulevaisuuden rakentamiseen osallistuvat oppilaat, opettajat, opettajaksi opiskelevat, opetuksen hallinnoijat, vanhemmat sekä aktiiviset kansalaiset muun muassa kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten kautta.

Rungon keskustelulle ja työskentelylle muodostavat 40 ops-teesiä, jotka rytmittyvät barometrissäkin taustana olevien muutosteemojen mukaan. Vuosien 2013-2014 aikana järjestetään teemahautomoita, jotka liittyvät keskeisiin oppimisen ja koulun tulevaisuutta koskeviin teemoihin kuten käsityksiin toimintaympäristöstä, oppimiskäsityksestä ja koulun tehtävästä. Alueellisen ja paikallisen ops-työn tueksi järjestetään alue- ja kouluhautomoita. Dokumentoidut ja mallinnetetut hautomot toimivat tukena itseorganisoituville virtuaalihautomoille.

Koulun lähitulevaisuutta käsitteleviin Ops-teeseihin voi ottaa kantaa eDelfoissa ilman erillistä kutsua: https://edelfoi.fi/ops

 

 oo_logo_opistoteksti_2  tutu_150  demos-hki

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>