OPS-hautomo 22.2.2014: Otavan alakoulun ops-päivä

Ilmiökahvilan satoa

Ilmiökahvilan satoa

TEEMA
– Perusopetuksen ja ops:n vahvuudet ja kehittämiskohteet
– Ilmiöpohjaisuus
– Pelillisyys

OSALLISTUJAT
Rehtori ja 12 opettajaa

MENETELMÄT
– Uutistyöskentely
– Ilmiökahvila
– Roolipaneeli

KESTO
6 h

LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELU

OPS-hautomoiden vastuuhenkilö:
Iida-Maria Peltomaa

Yhteistyötahot:
– Heikki Oksa / rehtori,  Otavan alakoulu
– Tuija Salminen / Otavan Opisto
– Ulla Pakkanen / Otavan Opisto
– Samuli Turunen / Otavan Opisto

Otavan alakoulun ops-hautomon suunnittelu perustui Mikkelin alueen ops-työn ohjausryhmän laatimasta OPS2016 tilannearvioinnista. Alueen koulujen tekemä kolmiosainen kartoitus kattoi niin oppilaiden, huoltajien kuin opettajien ja muun henkilökunnankin näkemykset.

OPS-hautomon ohjelma suunniteltiin siten, että erityisesti opettajia koskevat kysymykset pääsivät käsittelyyn päivän aikana. Lisäksi koulun toiveena oli saada ajattelun aineksia ilmiöpohjaisuuteen ja pelillisyyteen liittyen. Suunnittelussa oli OPS-hautomoiden Iida-Maria Peltomaan ja Otavan alakoulun rehtori Heikki Oksan lisäksi osaltaan mukana myös Otavan Opiston osaajien pelillisyyden ja ilmiöpohjaisuuden saralta.

 

UUTISTYÖSKENTELY

Päivä aloitettiin kartoittamalla tämän hetkiseen perusopetukseen ja opetussuunnitelmaan liittyviä vahvuuksia, hyviä ja toimivia asioita. Samalla pohdimme toisaalta myös asioita, joista haluttaisiin pois, jotka erityisesti kaipaavat kehittämistä tai joiden näkyviin tuleminen olisi hyvän oppimisen ja ihmisenä kasvun kannalta erityisen olennaista.

Työskentelyn aikana merkityksellisimmiksi kehittmiskohteiksi nousivat kiireen tunteen purkaminen, työskentelytaitojen kokonaisvaltainen tukeminen, oppilaan vastuuttaminen sekä kysymykset siitä, kuinka vastuuttaa oppilasta ja saada hänet motivoitumaan, oppimaan, opiskelemaan ja “olemaan ihmisiksi”?

Mikkelin alueen OPS2016 kartoitus: https://docs.google.com/a/otavanopisto.fi/document/d/1Bzk5CO05tcC5ddAqubraFjiz_lz9JgwXm1w_3xNs7HU/edit

Työskentelypohja: https://drive.google.com/a/otavanopisto.fi/#folders/0By6lOpYn8DpEbEVqc0h3eGxXeFU

Työskentelyn koonti: https://drive.google.com/a/otavanopisto.fi/?tab=mo#folders/0By6lOpYn8DpEbEVqc0h3eGxXeFU

 

ILMIÖKAHVILA

Tuija Salmisen pitämän ilmiöpohjaista opiskelua koskeneen tietoiskun jälkeen siirryimme kahvittelemaan. Herkuttelun lomassa ideioitiin mitä ja miten ilmiöitä voisi hyödyntää oman koulun toiminnassa. Osallistujat jakaantuivat siis kahvittelun ajaksi neljään eri pöytään, joissa kussakin tehtävänä oli keksiä kiinnostava ja toteutettavissa oleva ilmiö, pohtia kenelle ilmiö olisi suunnattu, keiden kaikkien kanssa ilmiötä voisi käsitellä ja mitä eri näkökulmia ilmiöön voisi nostaa esille. Työskentelyn aikana hiottiin Otavaa, vettä, arjen puhetta ja ystävyyttä käsitteleviä kokonaisuuksia.

Työskentelyn koonti: https://docs.google.com/a/otavanopisto.fi/document/d/1BfHgXDQ-kBn-zkDXZqhPXpy3cz73kza7zcDvB8-AAxo/edit

 

ROOLIPANEELI

Samuli Turusen ohjaaman roolipaneelin kautta päästiin paitsi tutustumaan lähietäisyydeltä pelillisyyteen myös pohtimaan koulun ja oppimisen tulevaisuutta koskevia kysymyksiä omasta arkiajattelusta poikkeavista näkökulmista. Työskentelyn teemoina käsiteltiin opiskelijalähtöisyyttä, koulun lähitoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä, yhteisopettajuuden kehittämistä, autenttisen oppimisen mahdollisuuksia sekä oppimaan oppimisen taitoja.

Virittäydyimme teemoihin katsomalla mm. ops-hautomotallenteen, jolla fyysisesti vierekkäisissä rakennuksissa sijaitsevien Otavan alakoulun ja Otavan Opiston oppilaskuntien hallitusten edustajat kertovat, millaista yhteistyötä mitä he mielellään tekisivät sekä toistensa että muiden lähialuetoimijoiden kanssa.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=lMoRPzKVxL8&feature=autoshare

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.