OPS-hautomo 26.2.2014: Espoon oppimiskeskuskoulut

Keskiviikkona 26.2.2014 Espoon oppimiskeskuskoulujen edustajat kokoontuivat Ymmerstan koululle ops-hautomaan. Kuusituntisen päivän teemana oli kodin ja koulun yhteistyö. Seuraavassa koontia päivän aikana esille nousseista asioista.

Koulun aloitteellisuuden käytännön toteuttamisen kehittämiseen liittyvät helposti lähestyttävät asiat:

 • arkiset asiat ja henkilökohtaiset onnistumiset
 • edistyminen ja muu positiivinen asia on helppo kertoa
 • Wilman käyttö on helppoa
 • yleiset koulun tiedotteet, retket ja tapahtumat
 • hyvät rutiinit (vanhempainillat, siltaillat, murkkuillat)
 • vuosikello tapaamisten / yhteisten tapahtumien järjestämisen tukena
 • kouluun saapuvat huoltajat ovat aktiivisia
 • kohtaamiset usein ja monella tavalla
 • avoimuus (vanhemmat näkevät mitä arki on)
 • tiedonkulun väylät ja käytänteet rakenteissa, tasalaatuisuus läpi koko koulun
 • koulun toimintakulttuuri ja rakenteet helpottavat/edistävät aloitteellisuutta
 • valmiit rakenteet yhteistyöllä (vanhempainilta, HOJKS, Wilma, juhlat yme.)
 • toiminnalliset vanhempainillat
 • pyrkimys aitoon vuorovaikutukseen molemmilta osapuolilta
 • koululla ja kodilla yhteinen tavoite
 • oppilaan onnistumiset
 • koululla on keinoja olla aloitteellinen kotien suuntaan (Wilma, tapaamiskutsut, vanhempainillat, juhlat yms.)

IMG_0127 IMG_0129

Koulun aloitteellisuuden käytännön toteuttamiseen liittyvät huolestuttavat/haastavat asiat sekä ratkaisuehdotuksia näihin:

1) Kuinka rakentaa toimiva yhteistyö kieli- ja kulttuurieroista huolimatta?

 • koskee muitakin kuin vastikään maahanmuuttaneita
 • avoimuuden ja tietoisuuden lisääminen (erilaiset arvot, näkemykset, asenteet)
 • opettaja luo suhteen vanhempaan > syntyy todellinen ihmissuhde, oikea luottamus > vaikeudet ylitettävissä
 • vuorovaikutuksen lainalaisuuksien tunteminen > kunnioitus!
 • tavoitteellinen kouluttautuminen vuorovaikutuksess > tietoisuus kulttuurien kirjosta
 • tulkki
  – tulkin pätevyys keskeistä
  – pulma: jos toisessa kielessä ei ole käsitettä asialle
  – kulttuurintuntemus tärkeää
 • ammatillisuus
  – kyky rajojen asettamiseen
  – ”vaativa” perhe > keskustelun voi siirtää toiseen ajankohtaan tms.
  – OHR:n, rehtorin ja koulun johdon tuki (tietää, että saa tukea)

2) Kuinka otetaan puheeksi emotionaalisesti vaikeita asioita ja rakennetaan toimivaa kommunikaatiota?

 • ammatillisen roolin säilyttäminen tärkeää
  - opettajan tietoisuus omista ajatuksista, emootioista ja asenteista
  tilanne ei saisi mennä oman ihon alle
  omista havainnoista ja asioista kiinni pitäminen
  tietoisuutta
  – työnaohjaus
  – muu tuki
 • roolituksen jakaminen työyhteisössä ongelmallisten tilanteiden käsittelyssä
  esim. esimiehen tuki 
 • tilanteisiin mentävä avoimella mielellä ja kommunikaatiolla
  - avoin kommunikaatio
  - perheen saatava kuulluksi tulemisen kokemus
  saatava tilaa
  saatava kertoa kokemuksensa
  aina mukana myös positiivista sekä lapselle että kotiin
  yhteisellä asialla olemisen ja lapsen edun korostaminen
  kuulluksi tuleminen, tilan antaminen
  – 
  työnohjauksellinen tuki asioiden käsittelyssä

3) Miten organisoidaan yhteydenpito?

 • kuka pitää missäkin tilanteessa yhteyttä kotiin (yläkoulupainotteinen näkökulma)
  – ensisijaisesti luokanvalvoja
  – 
  jos luokanvalvoja ei ole nähnyt tilannetta, häntä konsultoidaan ennen yhteydenottoa kotiin 
 • tilannekohtainen arviointi yhteistyössä koulussa
  – luokanvalvoja aina mukana 
 • toimintamallit koulun rakenteissa
  – tiedon pitää kulkea
  – 
  esimerkiksi koulussa kaikkien on tiedettävä, kuka toimii kussakin tilanteessa 
 • informointi ei ole aina sama asia kuin asian hoitaminen loppuun
  – wilma
  – informointi ei aina tarkoita sitä, että kotona asia tiedetään
  – viestin perillemeno on varmistettava
   
 • pysytään sovituissa informointikanavissa
  – wilma, fronter
  – 
  TVT:n ja wilman, sosiaalisen median kehittyminen tulevaisuudessa
  – 
  ei saa syntyä kaoottisuutta niin, että jokainen opettaja käyttää haluamiaan kanaviaan eri asioissa

4) Mitkä tekijät taustalla vaikuttavat vanhempien passiivisuuteen/yhteistyöhaluttomuuteen?

 • syyt ja kuinka eteenpäin
  - elämäntilanne
  - kiireinen työ, stressi
  omat huonot koulukokemukset
  asenne
  oma lapsi erilainen oppija > huoltajan surutyö: miten tämä huoltaja kohdataan
  - hlökunnan ammatillisuus, aito kuunteleminen kohtaamistilanteissa
  asiantuntijan rooli säilytettävä
  – 
  opettajan pitää tietää mistä saa tukea, jos haasteet nousevat liian suuriksi (OHR, oma esimies)
 • mitä voidaan tehdä, miten eteenpäin?
  - toiminnallisuuden hyödyntäminen
  vanhemmat tutustuvat toisiinsa
  oppilaat mukana esim. vanhempainilloissa, yhteistoiminta
  lapsi kirjoitti kutsun vanhempainiltaan > osallistumisprosentti nousi
 • kasvatuskumppanuus
  – alkuvaihe tärkeää: perusopetuksen alku, nivelvaihe, koulun vaihto
  – yhteistyön tavoitteen tulee olla selkeä, kristallisoitunut > yhteinen tavoite 
 • toiminnan oltava monipuolista
  – nykykoulun esittely, nykykoulu tutuksi (esim. avoimet ovet) 
 • tekniikan hyödyntäminen (sovitulla tavalla wilma, fronter jne.)
  – huoltajien omat ryhmät
 • organisointi
  – aikatauluissa joustaminen
  - vartit joskus ilta-aikaan
  yh-huoltaja voi valita ensiksi varttiajoista
  – 
  lapsiparkki vanhempainiltana

5) Miten saadaan passiivis-aggressiiviset vanhemmat motivoitua toimimaan positiivisesti vuorovaikutuksessa lapsen hyväksi?

 • vanhempi tulee kuulluksi
  – vanhempi on asiantuntija oman lapsensa asiassa 
 • kasvatuskumppanuustapaaminen(set) koulupolun alussa
  – heti yhteistyö 
 • mahdollisen negatiivisuuden syihin kiinni
 • vanhempien yhteisön synnyttäminen
  – yhteistyö
  – 
  hyväksyvän ilmapiirin synnyttäminen luokkien vanhempien kesken 
 • oikean viestintäkanavan valitseminen joka perheelle
  – wilma ei sovi kaikille perheille > myös puhelin 
 • positiivinen palaute tärkeää
  – x 2
  ylikuormittuneet tai moniongelmaiset vanhemmat
  koulu asiantuntijatahona myös auttaa ja tukee
  – 
  vanhemman tukeminen/kiittäminen/arvostaminen
  – 
  hyväksyvä, toisia tukeva ilmapiiri luokan lasten & vanhempien keskuudessa 
 • yleinen yhteiskunnallinen tilanne
  – huoli: marginaaliporukka, jolla menee huonosti
  – 
  yhteiskunnan tukirakenteet on saatava kuntoon
  – 
  sos. ja terv. puoli > yhden luukun taktiikka
  – 
  yhden luukun tuki > koulu? 
 • vanhempainillan rakenne
  – vanhempi kokee, että saa oikeasti jotakin
  – 
  lapset voisivat olla mukana
  – 
  vanhempainiltojen ennakoitavuus (valmiiksi käsikirjoitettua toimintaa, eri näkökulmat eri tapaamiskerroilla, vanhempi ei voi kirjoittaa käsikirjoitusta)

  IMG_0124IMG_0134

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>