OPS-välitunti viikko 14: yhteenveto ryhmäoppimiseen liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 14)

Viikolla 14 keskustelimme ryhmäoppimisen mahdollisuuksista. OPS-välituntilähetyksen vieraina olivat Interaktiivinen opetus ja oppiminen –hankkeen johtajana ja Jyväskylän yliopiston vararehtorina toimiva Helena Rasku-Puttonen, opettajankoulutuksen lehtori Emma Kostiainen sekä tutkija Päivikki Jääskelä.

Haastateltavat näkivät ryhmäoppimisen tarjoavan oppijoille oivallisia mahdollisuuksia mm. vuorovaikutustaitojen opetteluun sekä työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavan osaamisen rakentamiseen. Ryhmäoppiminen tukee oppijan aktiivista osallistumista ja sen myötä mahdollisuutta tavoitella asioiden syvempää ymmärtämistä sekä uusien oivallusten syntymistä. Parhaimmillaan vuorovaikutteinen opetus edistää oppijoiden kykyä vaikuttaa, tuoda käyttöön omaa osaamistaan, toimia muuttuvissa valtasuhteissa ja tilanteissa sekä löytää asioita, joita he itse haluavat oppia ja tavoitella. Haastateltavat näkivätkin tärkeänä, että oppijat voivat itse vaikuttaa ja ottaa vastuuta niin tavoitteen asettelusta, itse työskentelystä kuin oppimisen arvionnista.

Ryhmäprosessien ohjaaminen vaatii opettajalta erityistä asiantuntemusta. Opetuksen suunnittelussa on myös huomioitava tehtävien muotoileminen siten, että tehtävänanto houkuttaa tekemään ja työskentelemään mielummin ryhmässä kuin yksin. Tarvitaan siis halua sitoutua oman toiminnan kehittämiseen sekä opetussuunnitelman ja kantavan pedagogiikan rakentamiseen yhteistoiminnalliset työtavat mahdollistavaksi. Ryhmädynamiikan ilmiöiden ja prosessien nouseminen oppiainesisältöjen rinnalle vaatii opettajalta paljon. Opettajille tuttua yksin tekemisen kulttuuria onkin pyrittävä murtamaan ja hyödyntämään kollegiaalisuuden valtavaa voimavaraa. Yhdessä tekeminen antaa tärkeää esimerkkiä myös oppijoille. Haastateltavat nostivatkin esille tarpeen foorumeille, joissa opettajat voivat jakaa ideoitaan ja käydä keskusteluja, niin kasvokkain kuin verkossa.

Tulevien viikkojen ohjelma

Viikolla 15 pidämme taukoa OPS-välituntilähetyksistä ja toivotamme teidät tervetulleiksi ITK:n yhteydessä järjestettävään OPS-hautomoiden, Helsingin yliopiston Koulu Kaikkialla -hankkeen sekä eOppimiskeskuksen Opus -hankkeen yhteistyönä toteutettavaan Tulevaisuus ja oppimisen muotoilu -työpajaan keskiviikkona 9.4. klo 10-17. Lisätietoja: http://oppimisenmuotoilu.wikispaces.com

Viikon 16 OPS-välituntilähetyksessä matkaamme Opetushallitukseen tutustumaan perusopetuksen ja lisäopetuksen perusteluonnosten verkkokommentointiin, joka on käynnissä 15.4.–15.5.2014.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>