Teemahautomo: Toimintaympäristö ja -kulttuuri 10.-12.10.2013

OPS-Teemahautomo 10.-12.10.2013

Lokakuun teemahautomossa huomio kiinnittyy koulun toimintaympäristöön sekä kasvua ja oppimista tukevaan toimintakulttuuriin.

Verkko-os. https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

Hautomon tallenteet
to ip: http://otavanopisto.adobeconnect.com/p6j25vqtbb8/
pe ap: http://otavanopisto.adobeconnect.com/p23wi5mklko/
pe ip: http://otavanopisto.adobeconnect.com/p7zis6gf5dk/


TORSTAI 10.10.2013

09.00-14.30 Työskentelyä omien ops-teemojen parissa
– Mikkelin ops-sparraus, yhteissuunnittelua (Jaana Strandman ja Tuija Salminen)
– tulevien teema-, koulu- ja aluehautomoiden suunnittelu
– OPS-teesien päivittäminen, https://edelfoi.fi/ops, lisätään teesit aiheista globaalivastuu, kansainvälisyys, monikulttuurisuus

14.30-16.30 Oppimisen lähi- ja kaukotulevaisuus 2016-2030 (Tiina Airaksinen, Iida-Maria Peltomaa, Hannu Linturi, Anita Rubin)
– OPSvälitunti ja OPS-teesit
– Ohjattu vastaaminen, kommentointi ja keskustelu https://edelfoi.fi/ops
– Näkökulmia oppimisen lähitulevaisuudesta, yhteys kaukotulevaisuuteen

16.30-17.00 Orientoituminen toiseen hautomopäivään

PERJANTAI 11.10.2013

09.00-09.15 Hautomoteeman ja ohjelman esittely

09.15-10.30 Johdattelua ja keskustelua hautomon teemasta
– Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimessä, OPS2016-prosessi
(opetusneuvos Irmeli Halinen, Opetushallitus, video)
(Reksiverkon tuottamat ops-videot)
– Siltoja rakentamassa – toimintatutkimus opetussuunnitelman arvojen ja toimintakulttuurin yhteyden edellytyksistä (Iida-Maria Peltomaa)

10.30-11.30 Case-esittelyistä tukea toteutukseen
– Tampereen seudun yhteisen opetussuunnitelman alkutaival (suunnittelija Tanja Jurvanen, Tampereen kaupunki)
– Opetussuunnitelmat pro gradu -tutkielman aiheena (Anna Väätäinen)

11.30-12.30 Lounas

12.30-13.00 Unelma oppimisesta (Anita Rubin ja Jenni Linturi)

13.00-14.30 Tulevaisuuden radikaalit teknologiat (Osmo Kuusi) http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=ie27613151734377&cmd=download

14.30-16.30 Toiminnallinen työskentely ja sen soveltaminen omaan työhön: merkityskello (Iida-Maria Peltomaa)

16.30-17.00 Hautomon koonti, katsaus tulevaan

18.00-20.00 Ohjelmallista ja vapaamuotoista illanviettoa

LAUANTAI 12.10.2013

09.00-15.00 Ops-työskentelyä ja ohjauskeskusteluita tarpeen mukaan, tarkempi aikataulutus osallistujien mukaan

Ilmoittautuminen ja osallistuminen

Ilmoittautuminen
– ilmoittautumiset sähköpostitse os. iida-maria.peltomaa@otavanopisto.fi

Osallistuminen
– Helsinki: Annankatu 9 a 11
– Mikkeli: Otavan Opisto
– verkko: https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

Teemahautomoon voi osallistua koko ajaksi tai poimia itselleen sopivat osuudet. Ohjelma taltioidaan jatkokäyttöä varten.

OPS-hautomot on Opetushallituksen rahoittamaa pedagogista täydennyskoulutusta ja maksutonta yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle. Muille hinta eur 30. Majoitus ja ruokailut omakustanteisia.

Tulevat Teemahautomot
– ks. ohjelmarunko kuvauksineen sekä tulevien Teemahautomoiden teemat ja ajankohdat, http://www.ebarometri.fi/wp-content/uploads/2013/09/Teemahautomoiden-ohjelmarunko-ja-kuvaukset.pdf

Yhteystiedot
Tiina Airaksinen
Opetussuunnitelmat-yksikön vetäjä
tiina.airaksinen@otavanopisto.fi
050 311 7258

Iida-Maria Peltomaa
Opetussuunnitelmatyöskentelyn kehittäjä
iida-maria.peltomaa@otavanopisto.fi
044 794 3542

Yksi vastaus artikkeliin ”Teemahautomo: Toimintaympäristö ja -kulttuuri 10.-12.10.2013

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.