Oppimisen tulevaisuus 2016

Opetushallitus julkaisi perusopetuksen uuden opetussuunnitelman yleisen osan perusteluonnoksen marraskuussa 2012. Perusteluonnoksesta muotoiltiin kevään 2013 Ops-hautomoissa 40 tulevaisuusväitettä, jotka osaltaan konkretisoivat tai kuvaavat opetussuunnitelmauudistuksen jälkeistä peruskoulua. Ops-teesien avulla tarkastellaan koulun ja oppimisen lähitulevaisuutta,  kaukaisempaan tulevaisuuteen tähtää Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri. Barometrissa teesit on ryhmitelty neljään muutosteemaan, samoja teemoja käytetään Ops-teeseissä:

(1) Arvot ja tavoitteet
(2) Tieto, taito ja oppiminen
(3) Opetus, toiminta ja yhteistö
(4) Toimintaympäristö ja yhteiskunta

Väitteet on koottu myös miellekarttoihin. Niissä väitteiden lisäksi näkyvissä on kunkin teesi barometriyhteys, väitettä konkretisoivat case-esimerkit sekä menetelmät, joiden avulla kyseisen teeman parissa voidaan työskennellä hautomotapahtumissa. Väitteisiin otetaan kantaa niiden toivottavan ja todennäköisen toteutumisen suhteen, lisäksi kannanottoja perustellaan ja kommentoidaan. Ops-väitteisiin voi ottaa kantaa eDelfoi-ympäristössä https://edelfoi.fi/ops.