Oppimisen tulevaisuus 2030

Opetushallituksen Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrissa on takana viisi vuotta teesejä, arguemntteja ja jatkuvasti päivittyvää aikasarjaa. Tuloksia kertyy raporttien, artikkelien ja kalvosarjojen muodossa eBarometriin. Artikkelit julkaistaan Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Futura-lehdissä 3/2014 ja 2/2015. eBarometrissa niistä esitetään laajat versiot, joissa on analysoitu kaikki barometrin 48 tulevaisuusteesiä. Niiden graafiset jakaumat ovat jaossa omissa kalvosarjoissaan.

Uusia opetussuunnitelmia ennakoidaan (OPPIMISEN TULEVAISUUS 2016) ja haudotaan (OPS-HAUTOMOT) myös näillä eBarometri.fi-sivuilla, joilla on omat tietopalvelut myös koulun johtamiselle (HELSINKI 2.0) ja ammatillisen opetuksen (AMMATILLINEN KOULUTUS) ennakoinnille. Alla tulevaisuusbarometrin aineistoja vapaaseen käyttöön:

 • TOINEN KOULU, TOINEN MAAILMA
 • Oppimisen tulevaisuus 2030
 • Hannu Linturi ja Anita Rubin
 • Julkaisija: Tulevaisuuden tutkimuskeskus
 • Julkaisusarja: Tutu-julkaisuja 1/2011
 • ISBN 978-952-249-060-5 (kirja)
 • ISBN 978-952-249-061-2 (pdf)
 • ISSN 1797-1284
 • Pdf: perusopetus 2030.pdf
 • TOINEN KOULU, TOINEN MAAILMA
 • Lukion tulevaisuus 2030
 • Linturi, Rubin ja Tiina Airaksinen
 • Julkaisuja: Otavan Opiston Osuuskunta
 • Julkaisusarja: Tulevaisuus, Pedagogia 2/2011
 • ISBN 978-952-6605-00-5 (pdf)
 • ISSN-L 2242-1297
 • ISSN 2242-1297
 • Pdf: lukio_2030

Kalvosarjat

Videot

2 vastausta artikkeliin ”Oppimisen tulevaisuus 2030

 1. Päivitysilmoitus: 40 tulevaisuusväitettä ops-työskentelyn rungoksi | Verkkopedagongi

 2. Päivitysilmoitus: Kaunokirjalliset tekstit täydentävät tutkimusta koulun tulevaisuudesta | Oppiminen.fi

Kommentointi on suljettu.