Steinerkasvatuksen liiton ops-seminaari, Tampere 20.9.2013

Otavan Opiston Osuuskunta sekä Otavan Opiston OPS-hautomot olivat mukana järjestämässä Steinerkasvatuksen liiton ops-seminaaria Tampereella 20.-21.9.2013.

Perjantain seminaaripäivä eteni puheenvuorojen ja kommenttipuheenvuorojen myötä. Asiaa oli mm. Suomen ja muiden maiden ops-uudistuksista (opetusneuvos Irmeli Halinen, prof. Tero Autio), piilo-ops:eista (prof. Eija Syrjäläinen) ja narratiivisesta näkökulmasta ops:iin (prof. Eero Ropo).

OPS-hautomot toivat teemoitettua keskustelua sekä aamu- että iltapäivän kahvitauoille. Oppimiskahvilassa (learning cafe) keskusteltavana oli 12 väitettä, jotka Steinerkasvatuksen liitto valitsi 40 ops-teesin joukosta päivään sopivimpina. Kahvipöytien emäntinä ja isäntinä oli mm. Snellman-korkeakoulun ja Tampereen yliopiston kasvatustieteen opiskelijoita. Keskustelun kuljettelun lisäksi opiskelijat koostivat pöytäkeskustelujen muistiinpanot lauantain työryhmien rungoiksi.

Koosteet oppimiskahvilan keskusteluista

Oppimiskahvilan 12 väitettä

 • Monet oppimispolut: Vuonna 2017 puolet oppilaista osallistuu vaihtoehtoisiin opintoihin.
 • Kokonaistyöaika: Vuonna 2017 opettajat ovat kokonaistyöajassa.
 • Eriarvoituminen: Koulujen väliset erot ovat lisääntyneet vuosien 2016-2020 aikana.
 • Virtuaalimatkat: Vuonna 2017 oppilaiden kokemusperäinen tieto kertyy yhteisillä virtuaalimatkoilla.
 • Leikki ja luovuus: Vuonna 2017 jokaiseen alakoulun päivään kuuluu taide-, draama- tai leikkihetkiä.
 • Yhteisopettajuus: Vuonna 2017 opettaja ei suunnittele ja toteuta yksittäisiä oppitunteja laajempia kokonaisuuksia yksin vaan yhteistyössä koulun muun henkilöstön kanssa.
 • Ristiriitojen ratkaisu: Ristiriidat ovat vuonna 2017 olennaisia oppisisältöjä ja niiden ratkaisu(malli)t tärkeitä oppimismenetelmiä.
 • Tietovälineet: Oppilaiden omia mobiililaitteita käytetään yhteisöllisessä työskentelyssä vuonna 2017.
 • Kirja katoaa: Oppikirjat ja muut kustantajien tuottamat printtimateriaalit ovat hävinneet kouluista vuoteen 2017 mennessä.
 • Kiireettömyys: Monissa peruskouluissa koulupäivää rytmittävät siesta-ajat, jotka mahdollistavat pysähtymisen ja lepohetket sekä kiireettömän oppimisympäristön hyödyntämisen.
 • Perhe-ops: Monissa kouluissa on vuonna 2017 otettu käyttöön oppilaan vanhempien kanssa tehtävä opetussuunnitelma-sopimus, joka täydentää ja henkilökohtaistaa koulukohtaista opetus- ja lukuvuosisuunnitelmaa.
 • Johtaminen: Vuoteen 2020 mennessä peruskouluun on valittu ensimmäiset johtajat, joiden johtamiskokemus on muulta kuin opetusalalta.

Kaikki ops-teesit on kommentoitavissa https://edelfoi.fi/ops

Esitysmateriaali Prezissä: http://prezi.com/ng_fp-i1gisq/ops-seminaari-tampere/

Steinerkasvatus 3/2013, seminaarijulkaisu: http://issuu.com/steinerkasvatus/docs/stkl_3-2013_taitto_issuu2

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.