Avainsana-arkisto: barometri

ot2-lukio

Lukion tulevaisuus 2030

Lukion tulevaisuus 2030

Ajatus Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrista syntyi Opetushallituksessa 2009, kun pohdittiin perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa ja kaivattiin tietoa siitä, miltä perusopetuksen tulevaisuus voisi näyttää ja mitkä olisivat keskeisiä ratkottavia kysymyksiä. Haluttiin katsoa pitemmälle ja haluttiin tuottaa laadullista, tulevaisuutta ennakoivaa tietoa. Oppimisen tulevaisuus 2030 on jatkoa Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta tehdylle yleissivistävän koulutuksen tulevaisuutta luottavalle barometrille. Työtä on tehty yhdessä Otavan Opiston, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Demos ry:n kanssa.
Lue loppuun

Ops-hautomot käynnistyvät OPS2016-työn tueksi

Opetushallitus (OPH) on myöntänyt Otavan Opistolle kaksivuotisen (v. 2013-2014) rahoituksen Ops-hautomoiden järjestämiseen. Hautomot toimivat paikallisen ja alueellisen opetussuunnitelmatyön tukena ja tuottavat samalla aineistoa valtakunnallisen opetussuunnitelmatyön tueksi. Laajemmin ajateltuna Ops-hautomot liittyvät oppimisen ja koulun tulevaisuutta käsitteleviin teemoihin. Ajankohtaisen aiheiden kautta hautomoilla on yhteys myös nykykoulun arkeen.
Lue loppuun

Tulevaisuuden lukio

Kokonaisvaltainen oppiminen, oppiainerajojen ylittäminen ja ilmiöpohjaisuus nousevat esiin, kun lukion tulevaisuutta pohtivat panelistit keskustelevat lukion tehtävästä ja tarkoituksesta. Autenttista ongelmalähtöisyyttä pidetään toivottavana ja todennäköisenä tulevaisuutena.
Lue loppuun

oulu-kehityskulut

Tulevaisuuksientutkimus ja barometri

Tulevaisuuksientutkimuksesta ja sen menetelmien soveltamisesta ei oikeastaan kannata puhua, jollei kehitystä ole tarpeen tarkastella eteenpäin pitemmälle kuin seuraavat viisi vuotta. Toisaalta toimintaympäristö — esimerkiksi oppimisympäristöt ja oppimisen työkalut sekä niihin yhä tiiviimmin liittyvä tietotekniikka — on viime vuosina kehittynyt niin nopeasti samalla, kun muutos tuntuu yhä vain kiihtyvän, niin että jo viisikin vuotta kohti tulevaa on jo varsin pitkä ennakoinnin aikajänne.

Tulevaisuuksientutkimuksessa on lähtökohtana se ajatus, että voimme vaikuttaa tulevaan kehityspolkuun, jotta ensinnäkin osaisimme määrittää toivottavat tavoitteet ja erottaa sen epätoivotuista, ja toiseksi pystyisimme rakentamaan sellaiset pitkospuut, joita pitkin pääsemme parhaiten haluttuun tavoitteeseen. Tulevaisuuksientutkimuksen kolme pääperiaatetta ovat:

Lue loppuun