Avainsana-arkisto: OPH

Viisi oppimisen meta- ja meemimurtumaa

Johtamisen ja koulun aspiraatio- ja keskustelutyökaluksi on luonnosteltu alustava tulevaisuuskartta, jonka tähtäinvuosi on 2030. Se perustuu neljän vuoden aikana kerättyyn perusopetuksen ja lukion barometriaineistoon, jota on tuotettu 48 tulevaisuusväitteen avulla. (Linturi et alii 2011, 2012) Väitteiden kuvaamista tulevaisuuksista on piirretty alustava systeeminen tulevaisuuskartta, josta hahmotetaan viisi syvää meta- ja murrosprosessia, jotka muuttavat oppimisen instituutioita. Muutosta voi kuvata myös suurina yhteiskunnallisina ongelmanratkaisuhaasteina. Haasteet on jo mahdollista tunnistaa, mutta lopputulosta emme tunne mutta voimme siihen yhdessä vaikuttaa.

Lue loppuun

Oppimisen tulevaisuus 2016-2030, suunnittelupäivä OPH:ssa 19.9.2013

OPS-hautomot pitää yhteisen suunnittelupäivän hanketta rahoittavan Opetushallituksen kanssa torstaina 19.9.2013. Teemana Oppimisen tulevaisuus 2016-2030. Hautomoteemojen lisäksi haetaan yhteyksiä ja suuntia Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin viisivuotiskierrokselta. Opetushallituksesta kutsujana on opetusneuvos Irmeli Halinen, Otavan Opistolta mukana Hannu Linturi, Tiina Airaksinen ja Iida-Maria Peltomaa. Päivän aikana käsittelyssä mm. seuraavia teemoja, joiden yhteyteen on linkitetty tai tallennettu aineisto-, konsepti- ja prosessikuvauksia pdf-tiedostoina. Lue loppuun

Ops-hautomot käynnistyvät OPS2016-työn tueksi

Opetushallitus (OPH) on myöntänyt Otavan Opistolle kaksivuotisen (v. 2013-2014) rahoituksen Ops-hautomoiden järjestämiseen. Hautomot toimivat paikallisen ja alueellisen opetussuunnitelmatyön tukena ja tuottavat samalla aineistoa valtakunnallisen opetussuunnitelmatyön tueksi. Laajemmin ajateltuna Ops-hautomot liittyvät oppimisen ja koulun tulevaisuutta käsitteleviin teemoihin. Ajankohtaisen aiheiden kautta hautomoilla on yhteys myös nykykoulun arkeen.
Lue loppuun

Tulevaisuuden lukio

Kokonaisvaltainen oppiminen, oppiainerajojen ylittäminen ja ilmiöpohjaisuus nousevat esiin, kun lukion tulevaisuutta pohtivat panelistit keskustelevat lukion tehtävästä ja tarkoituksesta. Autenttista ongelmalähtöisyyttä pidetään toivottavana ja todennäköisenä tulevaisuutena.
Lue loppuun