Avainsana-arkisto: ops

Miellekarttoja hautomoon

Opetussuunnitelmauudistuksen jälkeistä peruskoulua kuvaamaan on luotu 40 tulevaisuusväitettä, jotka on ryhmitelty neljään ryhmään. Hyvän tuntuman väitteistä saa miellekartoista.

Arvot, asenteet ja tavoitteet


Make your own mind maps with Mindomo.

Tieto, taito ja oppiminen


Make your own mind maps with Mindomo.

Opetus, toiminta ja yhteisö


Make your own mind maps with Mindomo.

Toiminta-ajatus ja yhteiskunta


Make your own mind maps with Mindomo.

Ops-hautomot eBarometri-sivustolla

Tähän blogimerkintään kategoriaksi on valittu OPS-hautomot.

Tähän tuodaan verkkopedagongista muutamia koulutusteemaa taustottavia sekä ops-työtä kuvaavia vanhoja postauksia pohjiksi.

Ja sitten ne jäävät näkyviin ops-hautomot-sivulle.

Mutta tulevatko myös muualle? Sitä varten pitää varmaankin rastittaa myös ajankohtaista- ja/tai artikkelit-kategoria. Onkohan jompikumpi niistä sivukohtainen, ja jompikumpi sitten sellainen, josta on ohjaus sivuston etusivulle?