Avainsana-arkisto: OPS2016

OPS-hautomo -projektit 2013-2016, tilannekatsaus kevätlukukauden 2015 päättyessä

OPS-hautomot 1 käynnistyi huhtikuussa 2013 ja varsinainen hautomotoiminta eri hautomotyyppeineen aloitettiin elokuussa 2013. Ensimmäisen lukuvuoden aikana pidettiin ops-teemoihin keskittyviä avoimia ops-hautomoita sekä koulu-, kunta- ja aluehautomoita. Kouluhautomot olivat sekä opettaja- että oppilashautomoita.
Lue loppuun

OPS-hautomoiden henkilöstökoulutukset lv 2015-2016

OPS-hautomot-hanke tarjoaa opetussuunnitelmatyötä tukevaa, osallistavaa ja toiminnallista henkilöstökoulutusta. Valtakunnallisesti toimiva hanke tukee kouluja, kuntia ja seutualueita opetussuunnitelman tuomien uudistusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Koulutukset räätälöidään kunkin ryhmän tarpeiden mukaan ja toteutetaan paikallisesti.

Räätälöityjen tilaisuuksien lisäksi järjestämme Helsingissä avoimia OPS-teemahautomoita, joiden aiheet löytyvät alla olevista tiedotteista.
Lue loppuun

OPS-teemahautomo 7.5.2015: laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Opetussuunnitelman perusteissa 2014 todetaan, että kullekin oppilaalle tulee tarjota vähintään yksi monalainen oppimiskokonaisuus lukuvuotta kohti. Koulutuksessa käymme läpi, mitä monialainen oppimiskokonaisuus tarkoittaa oppilaan, opettajan, laaja-alaisen osaamisen ja koulun toimintakulttuurin kannalta ja käymme yhdessä ohjatusti läpi POPS2014 mukaisen monialaisen kokonaisuuden suunnittelua. Osallistujat saavat suunnittelumateriaalin viemisiksi mukaan kouluillensa.

Päivän aikana saamme myös mm. ilmiöpohjaista oppimista eri vaiheissa totettavilta kouluilta esimerkkejä ja kokemuksia kokeiluista (Snellmanin ala-asteen koulu, Helsinki ja Kasavuoren yläkoulu ”Unelmakoulu”, Kauniainen) ja kuulemme Hannu Linturin ja Jukka Tikkasen puheenvuoron ”Osaamisten yleissivistys”.

Maksuton koulutus on osa OPH:n rahoittamaa pedagogista täydennyskoulutusta.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen

Aika: torstai 7.5.2015 klo 9-15
Paikka: Ekberg Extra, Bulevardi 9 (2 krs.), 00120 Helsinki

Ekberg Extran sisäänkäynti Ekbergin kahvilan ja myymälän välisestä rappukäytävän ovesta (sisäänkäynnin vieressä kyltti ”Hagelstam”).

Ilmoittautuminen: https://ssl.eventilla.com/ops_mok2015

Päivän ohjelma

9.00-9.15 Aamukahvia
9.15-9.30 Alkusanat
9.30-10.30 Puheenvuoro: Terveisiä osaamisvuorelta (Hannu Linturi ja Jukka Tikkanen)
10.30-11.30 Puheenvuoro ja tapausesittely: monialaisia oppimiskokonaisuuksia yläkoulun arjessa, Kasavuoren yläkoulun ”Unelmakoulu”, Kaunianen (Leena-Maija Niemi)

11.30-12.30 Lounas (omakustanteinen)

12.30-13.00 Tapausesittely: monialaista oppimiskokonaisuutta rakentamassa, Snellmanin ala-asteen koulu, Helsinki (Juha Ruutila)

13.00-13.30 Työskentelyn pohjustus: POPS2014 laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet (Iida-Maria Peltomaa ja Saara Kolari)

13.30-14.30 Työskentely: monialaisen oppimiskokonaisuuden ohjattu suunnittelupolku

14.30-15.00 Päivän reflektio

Koulutuksen osallistujamäärä 50 hlö on tällä hetkellä täynnä. Ilmoitamme varasijalla jonottaville, mikäli paikkoja vapautuu. 

Tärskyjä Töölössä -tapahtumasarja toi lähialueen koulut ja palvelukeskuksen yhteen

Taivallahden peruskoulun ja Töölön yhteiskoulun oppilaat vierailivat joulun alla Töölön monipuolisessa palvelukeskuksessa jouluvalmistelujen ja joulun tunnelmoinnin merkeissä.

Lucianpäivänä Töölön yhteiskoulun Lucia-kulkue kiersi palvelukeskuksen jokaisella osastolla tuomassa valoa talven keskelle. Muistisairaidenkin osastolla osa asukkaista muistivat laulujen sanat ja lauloivat mukana.

lucia-neidot ja bingo

Bingon pelaaminen keskeytyi hetkeksi aikaa kun Lucia-neidot saapuivat taloon.

Oppilaat pääsivät tekemään myös palvelukeskuksen kuusijuhlan järjestelyt. Taivallahden peruskoulun viidesluokkalaiset leipoivat juhlissa tarjotut piparkakut palvelukodin asukkaiden opastamana ja koristelivat palvelukeskuksen juhlasalin kuvataiteen tunneilla tekemillään joulukoristeilla.Töölön yhteiskoulun oppilaat perustivat juhlaa varten kuoron, esittivät joulutarinan ja vetivät yhteislaulutuokion.

Projektin taustalla koulujen ovien avaaminen

Tärskyjä Töölössä -toiminta käynnistyi OPS-hautomoiden ja Social Beat -vapaaehtoiskollektiivin yhteisestä ideasta. Taustalla on OPS-hautomot hankkeen näkemys siitä, että oppimisen tapoja tulee pohtia päättäjien ja opettajien lisäksi oppilaiden ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Social Beat oli aikaisemmin järjestänyt Töölön monipuolisella palvelukeskuksella muun muassa elokuvailtoja.

piparkakkujen koristelu yhdessä

Palvelukeskuksen asukkaat ja Taivallahden peruskoulun oppilaat koristelivat piparkakut yhdessä.

OPS-hautomot tähtää toiminnallisuuteen käsitellessään opetussuunnitelman teemoja. Toiminnallinen ote näkyi myös Tärskyjä Töölössä -tapahtumasarjassa, kun lähialueyhteistyön, kulttuuriperinnön ja taide- ja musiikkikasvatuksen teemat katettiin mukavalla puuhastelulla.
Projektin aikana opettajat saivat kokemusta siitä, kuinka kaksi eri koulua voi tehdä yhteistyötä toistensa kanssa, miten oppilaat voidaan ottaa mukaan opetuksen suunnitteluun ja miten paikallisia tahoja saadaan mukaan oppimiseen.

OPS-hautomokoulutus 10.-11.11.2014: Digitaalinen tarinankerronta ops-työn tukena

Kurssilla tutustutaan digitaalisen tarinankerronnan menetelmään (DST=Digital Storytelling), joka perustuu henkilökohtaisten ajatusten, tunteiden ja mielipiteiden avoimeen kertomiseen ja kuuntelemiseen. Tavoitteena on oppia ohjaamaan osallistavan DST-menetelmän hyödyntämistä niin aikuisille kuin lapsille ja nuorille. Opettelemme käyttämään digitaalisessa tarinankerronnassa käytettäviä perussovelluksia, teemme omat tarinamme ja pohdimme menetelmän hyödyntämistä erityisesti opetussuunnitelmatyössä. Työskentelyssä tarvittavat tabletit käytössä Turun TOP-keskuksen puolesta.

Katso kuvaus oppilaiden kanssa toteutetusta vastaavasta ops-hautomokoulutuksesta sekä esimerkkejä oppilaiden tekemistä tuotoksista: http://www.ebarometri.fi/oppilaiden-aanta-kuulemassa-oppimisen-kaikkiallisuus

Koulutus on osa OPH:n rahoittamaa ja Otavan Opiston hallinnoimaa OPS-hautomohanketta eli yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle maksuton.

 

Kouluttajat: DST-asiantuntija Hanna Mehtonen-Rinne ja opetussuunnitelmatyöskentelyn kehittäjä Iida-Maria Peltomaa

Ajankohta:
ma 10.11.2014 klo 12.30-15.30
ti 11.11.2014 klo 12.30-15.30

Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku

Ilmoittautuminen: http://www.eventilla.com/dst

Oppilaita työn touhussa.

Oppilaita työn touhussa

OPS-välitunti vk 37: Ohjaus ja lahjakkuus (Pekka Peura)

Viikon 37 OPS-välituntivieras Pekka Peura piti toivottavana koulussa tehtävien harjoitusten perustumista yhä enemmän oppilaiden yksilöllisiin kiinnostuksen kohteisiin tai taipumuksiin. Tämä vaatii opettajalta paitsi etukäteissuunnittelua käsiteltävien teemojen ja mahdollisuuksien suhteen, myös tilan jättämistä oppijoita sitouttavalle aktivoinnille suunnitteluprosessissa. Peuran mukaan oppilaille tulisi antaa mahdollisuus innostua kaikista oppiaineista. Omassa työssään hän pyrkii kuitenkin hyväksymään myös sen, ettei kaikkia oppilaita kiinnosta juuri oma opetettava aine. Tavoitteena onkin antaa oppilaille riittävästi tilaa löytää oma lahjakkuutensa, panostaa kiinnostuksen kohteisiinsa sekä viihtyä koulussa. 

Katso haastattelu: http://bit.ly/1rGaIpY


TULEVIEN VIIKKOJEN AIHEET

vk 38 Virtuaalimatkat / Esko Lius
vk 39 Design-orientoitunut pedagogiikka / Jorma Enkenberg
vk 40 Leikki ja luovuus / Jarno Paalasmaa

Aiheisiin voi ottaa kantaa

Tervetuloa kysymään, kommentoimaan ja keskustelemaan!

OPS-välitunti vk 36: Toiminnallisuus opetuksessa ja oppimisessa (Nina Maunu)

Viikon 36 OPS-välitunnilla keskustelimme Nina Maunun kanssa toiminnallisuudesta opetuksessa ja oppimisessa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Nina Maunun toiminnan taustalla on ajatus kokemuksellisesta ja yhteisöllisestä oppimisesta. Hänen mukaansa toiminnallisuus luo oppimisen iloa, kun oppijalle syntyy tunne osallisuudesta; olen tärkeä, minut huomataan. Oppijan aktiivisuuden tason noustessa vahvistuvat samalla myös itsetunto ja identiteetti. Oppijat saavat turvallisesti kokeilla erilaisia yhdessä tekemisen muotoja. Toiminnallisuuden myötä korostuu myös mahdollisuus kokeilla erilaisia tapoja oppia ja ymmärtää omaa oppimistaan.

Kun oppija on aktiivinen, tarjoutuu opettajalle puolestaan oiva mahdollisuus oppimisprosessin monipuoliseen havainnointiin ja eriyttämiseen. Maunu kannustaakin opettajia lähtemään rohkeasti kokeiluihin toiminnallisuuden lisäämiseksi. Menetelmistä voi valita sekä itselleen että ryhmän oppijoille sopivia toimintatapoja kuten draamaa,  tarinallisuutta tai kinesteettisiä menetelmiä.

 

KATSO HAASTATTELU: http://bit.ly/1nY5k0t

 

Yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle maksuton toiminnallisten menetelmien OPS-hautomokoulutus Helsingissä ti 28.10.2014 klo 14-17 ja ti 18.11.2014 klo 14-17.
Lisätiedot: http://www.ebarometri.fi/ops-hautomokoulutus-toiminnalliset-menetelmat/

Lokakuun OPS-teemahautomo: Pedagogiikka ja menetelmät 9.10.2014

Syksyn ensimmäisessä OPS-teemahautomossa 9.10.2014 syvennytään pedagogiikkaan ja menetelmiin.

Päivän aluksi kuulemme Hannu Linturin ja Harri Jokisen puheenvuorot pedagogiikan ja menetelmien juurista ja siipiä kannattelevista tuulista sekä aktivoimme ajatuksiamme ops-teesien kautta. Lounaan molemmin puolin työskennellään valinnaisissa työpajoissa (90min). Päivän aikana on mahdollista osallistua kahteen työpajaan:

1) Yksilölliset oppimispolut ja ohjattu itsearviointi (Pekka Peura, Martinlaakson lukio)
2) Ilmiöpohjaisuus (Emma Kostiainen & Matti Rautiainen, Jyväskylän yliopisto)
3) Ohjauksen menetelmät muuttuvat – vai muuttuvatko? (Ohjaustiimi, Otavan Opisto)
4) Tiimioppiminen ja -yrittäjyys (Karoliina Mehtonen & Unna Ahokas, Tiimiakatemia)

Iltapäivällä kuulemme vielä KT Henriikka Vartiaisen puheenvuoron design-suuntautuneen pedagogiikan mahdollisuuksista.

Ilmoittaudu mukaan: http://www.eventilla.com/teemahautomo_lokakuu2014

 

TARKEMMAT TIEDOT

AIKA: torstai 9.10.2014 klo 9-15
PAIKKA: Otavan Opisto, Otavantie 2 (Otava, Mikkeli)

OPS-hautomot on Opetushallituksen rahoittamaa pedagogista täydennyskoulutusta ja maksutonta yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle. Muille hinta 30 euroa. Majoitus ja ruokailut omakustanteisia.

OHJELMA

9.00-9.10 Tervetuloa (Iida-Maria Peltomaa)
9.10-9.40 Aloituspuheenvuorot (Hannu Linturi & Harri Jokinen)
9.40-10.00 Ajatusten aktivointia ops-teesien avulla (Aki Luostarinen & Iida-Maria Peltomaa)

10.00-11.45 Toiminnallinen työskentely 1
- työpaja-aiheiden esittelyt (10.00-10.15)
- työskentely (10.15-11.45)

11.45-12.30 Lounas (omakustanteinen)
12.30-14.00 Toiminnallinen työskentely 2
14.00-14.15 Kahvi
14.15-14.45 Design-suuntautunut pedagogiikka (Henriikka Vartiainen)
14.45-15.00 Loppusanat

SYKSYN 2014 OPS-VÄLITUNNIT

Syksyn 2014 OPS-välituntikeskustelut ja -lähetykset pyörähtävät käyntiin viikolla 35.

Syyslukukauden ensimmäisenä teemana käsittelemme pedagogiikkaa ja menetelmiä.
Keskustelu viikon kysymyksestä avataan maanantaisin:

Torstaisin klo 14.00-14.15 on vuorossa verkkolähetys, jossa luodaan katsaus eri foorumeilla esitettyihin ajatuksiin sekä kuullaan asiantuntijavieraan näkemys viikon aiheesta. Verkkolähetys on vuorovaikutteinen eli jokainen aiheesta kiinnostunut voi haastattelun aikana esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun.

Verkkolähetys suorana osoitteessa https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops .
Lähetyksen tallenne julkaistaan yllä mainittujen foorumeiden lisäksi myös tällä sivustolla.

 

SYYSLUKUKAUDEN OHJELMA

Vk 35 Kulttuuriperintö

Voisikovatko vapaaehtoiset opastaa oppilaita kotiseudun ja -kunnan kulttuuriperintöön vaikkapa tarinoiden sekä paikka- ja tapahtumakuvausten avulla? Voisivatko oppilaat tutustua alueensa historiaan liikkumalla seudun kulttuuriperintökohteissa ja tutustumalla niihin esimerkiksi QR-koodien ja geokätkennän avulla tai kuuntelemalla mummojen ja pappojen tarinoita? Kuinka rakentaa identiteettiään ja reflektoida koettua historiaa nykyiseen ja tulevaan?

  • Torstaina 28.8. viikon vieraana kulttuuriperintöohjelmaa kehittämänyt Leena Hangasmaa.


Vk 36 Tuotosarviointi ja toiminnallinen opetus

Siirrytäänkö tulevaisuudessa yhä enemmän tuotosperusteiseen arviointiin? Miten kehittää jatkuvan palautteen antamista ja oppimisen edistymisen seuraamista? Mikä rooli toiminnallisuudessa voisi olla tässä kaikessa?

 

Vk 37 Ohjaus ja lahjakkuus

Voisivatko koulupäivät koostua oppilaiden yksilöllisiin tasoihin mukautuvista harjoituksista? Mikä voisi olla käänteisen oppimisen (flipped classroom) tulevaisuus? Kuinka huomioida tehtävävalinnoissa ja ohjauksessa yksilölliset oppimisen tavat, oppijoiden yksilöllinen kehitysvaihe, erityislahjakkuuksien vahvistaminen ja uusien kokemusten tarjoaminen sekä oppijan mahdolliset oppimisen vaikeudet?

 

Vk 38 Virtuaalimatkat

Voiko autenttinen ja kokemusperäinen tieto kertyä virtuaalimatkoilla? Voisiko virtuaalimatkoilla oppia vaikkapa kieliä tai tutustua toisiin kulttuureihin?

  • Torstaina 18.9. aiheesta keskustelemassa Esko Lius, joka työssään Omnian verkkoviestintäpäällikkönä kehittää mm. sosiaalisen median ja mobiiliratkaisujen hyödyntämistä oppimisessa.
  • Tallenne

 

Vk 39 Ajankohtaisoppiminen

Voitaisiinko oppisisältöjä tarkastella yhä enemmän sekä paikallisten että maailmanlaajuisten ajankohtaisten tapahtumien läpi? Kuinka hyödyntää ympäröivä maailman tuottamia pedagogisia mahdollisuuksia? Mitä on design-suuntautunut pedagogiikka ja mitä lisäarvoa voisimme sen kautta saavuttaa?

 

Vk 40 Leikki ja luovuus

Tulisiko jokaiseen alakoulun päivään kuulua taide-, draama- tai leikkihetkiä? Kuinka koulu voisi tarjota ajan ja puitteet luovalle toiminnalle ja leikille, joissa oppija saa elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia sekä pääsee toteuttamaan itseään? Kuinka tukea ja vahvistaa kekseliäsyyttä, ongelmanratkaisua, kuvittelukykyä, uteliaisuus ja oppimisen iloa? 

  • Torstaina 2.10. aiheesta keskustelemassa tietokirjailija ja opettaja Jarno Paalasmaa.

 

Vk 41 OPS-TEEMAHAUTOMO (pedagogiikka ja menetelmät)

Pedagogiikkaa ja menetelmiä käsittelevä yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyöhön liittyvä tilaisuus Otavan Opistolla torstaina 9.10.2014 klo 9-15. Osallistuminen on yleissivistävän koulutuksen opetushenkilöstölle maksutonta. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN KESKUSTELEMAAN, KYSYMÄÄN JA KOMMENTOIMAAN NIIN OPS-VÄLITUNNEILLE KUIN OPS-TEEMAHAUTOMOON!

Lisätiedot, kysymykset ja ideat:
Iida-Maria Peltomaa
044 794 3542
iida-maria.peltomaa@otavanopisto.fi

Kesäkuun teemahautomo: Oppimisen organisointi 5.-6.6.2014

Lukuvuoden päättävässä ops-teemahautomossa paneudutaan opetuksen järjestämiseen ja oppimisen organisointiin. Esillä olevat kysymykset liittyvät henkilökohtaistuviin mutta myös yhteisöoppijuutta tukeviin oppimispolkuihin. Tällöin keskiössä ovat mm. ohjaukseen, motivaatioon, eriyttämiseen ja eheyttämiseen liittyvät teemat. Hyvinkin myös näiden yhteydet uuden koulun tehtäviin ja tavoitteisiin, kuten (yleis)sivistykseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä opitun ja osaamisen osoittamiseen ja arviointiin.
Lue loppuun