Avainsana-arkisto: pedagoginen täydennyskoulutus

Ops-hautomot käynnistyvät OPS2016-työn tueksi

Opetushallitus (OPH) on myöntänyt Otavan Opistolle kaksivuotisen (v. 2013-2014) rahoituksen Ops-hautomoiden järjestämiseen. Hautomot toimivat paikallisen ja alueellisen opetussuunnitelmatyön tukena ja tuottavat samalla aineistoa valtakunnallisen opetussuunnitelmatyön tueksi. Laajemmin ajateltuna Ops-hautomot liittyvät oppimisen ja koulun tulevaisuutta käsitteleviin teemoihin. Ajankohtaisen aiheiden kautta hautomoilla on yhteys myös nykykoulun arkeen.
Lue loppuun

Koulun tehtävänä huolenpito ja oppiminen (2/2: ympäristönä yhtenäinen peruskoulu)

Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen uusien tutkintovaatimusten taustalla on muun muassa kysymys siitä, miten koulu toimii yhtenäisenä. Koulutuksen järjestämistä on mietittävä oppilaan, työyhteisön, koulun hallinnon sekä perheen ja sidosryhmien näkökulmista. Näissä suhteissa huomioitavia teemoja, joihin koulun yhtenäisyys ainakin vaikuttaa ovat hyvinvointi, osallisuus, opetussuunnitelmat ja koulutuksen tavoitteet, valmiudet, vuorovaikutus, rekrytointi, työssäjaksaminen.
Lue loppuun

Koulun tehtävänä huolenpito ja oppiminen (1/2: keinona mentorointi)

Opettajankoulutuksen neuvottelukunnan seminaarissa 9.2.2012 teemoina olivat yhtenäinen peruskoulu ja muuttuva opettajuus. Teemat nivoutuivat yhteen neuvottelukunnan puheenjohtajan professori Hannele Niemen avaus- ja päätössanoissa. Koulun ja opettajuuden tehtävänä on huolenpidon ja opettamisen yhdistäminen. Tavoitteena on oppilaan kasvu, hyvinvointi ja oppiminen. Kun nuoren opettajan työhönsiirtymistä tuetaan mentoroinnilla, tuetaan hänen mahdollisuuttaan keskittyä tähän ydintehtävään. Niemen mukaan kunnat ja ammattijärjestöt olisi tärkeä saada mukaan rakentamaan ja tukemaan mentoroinnin malleja.
Lue loppuun