Tulevaisuuden oppiminen 2020 -seminaari, Kuopio 16.11.2013

Pohjois-Savon Osaava-ohjelman organisaatiot järjestävät yhdessä seminaarin, joka tähtää oppimisen tulevaisuus -barometrin (2030) ja ops-uudistuksen (2016) välimaastoon, vuoteen 2020.

Seminaarissa pohditaan, miten oppiminen ja koulutus organisoituvat ja integroituvat muuhun yhteiskuntaan tulevaisuudessa; muuttuuko oppiminen yhteisöllisemmäksi; mitä uusia oppimisen apuvälineitä tulevaisuudessa käytämme; mitä ovat tulevaisuuden oppimisympäristöt ja miten pelillisyys ja simulaatiot muuttavat oppimistilanteita.

Osallistujat ovat ennen seminaaria vastanneet eDelfoissa viiteen vuotta 2020 koskevaan tulevaisuusväitteeseen. Väitteet on poimittu Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin kyselyistä ja ne käsittelevät kouluopetuksen ainejakoisuutta, oppivia ryhmiä, lahjakkuutta, opettajuutta sekä tiedon tuottamista ja jakamista. Seminaarin teemaryhmissä työskentelyä jatketaan tulevaisuusteesien avustamana. Teemaryhmiä on viisi:

A. Organisointi: Miten oppiminen, koulutus ja koulut organisoituvat ja integroituvat toisiinsa ja muuhun yhteiskuntaan tulevaisuudessa?
B. Yhteisö: Miten kehittyvät oppimisen kollektiiviset ja yhteisölliset muodot?
C. Yksilö: Miten tulevaisuudessa otetaan huomioon oppijan yksilölliset tarpeet ja henkilökohtaiset oppimispolut?
D. Teknologia: Mitä uusia oppimisen apuvälineitä tulevaisuudessa käytämme (teknologia, robotiikka ym.)?
E. Ympäristö: Minkälaisia ovat tulevaisuuden oppimisympäristöt? Miten formaali, informaali ja non-formaali oppiminen yhdistyvät? Miten pelillisyys ja simulaatiot muuttavat oppimistilanteita?

ISOverstaan seminaari-info: Tulevaisuuden oppiminen 2020 16.11.2013
”Päivän tavoitteena on delfoi-menetelmää hyödyntäen hahmotella dosentti Anita Rubinin, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki J. Kasvin, koordinaattori Tiina Airaksisen ja johtaja Hannu Linturin johdolla oppimisen tulevaisuutta vuoteen 2020. Seminaarin tulevaisuusteemoina on oppimisen organisointi, kollektiivinen oppiminen, eriytyvät oppimisen polut, oppimisen teknologiat ja oppimisen ympäristöt. Seminaariin on saatu poikkeuksellinen luennoitsijakaarti, tule sinäkin luomaan oppimisen tulevaisuutta!”

Snellman kesäyliopiston seminaari-info

Seminaarin ohjelma (pdf)

Seminaarin diat ja aineistot

Teknologiasta kriittisesti http://www.slideshare.net/3110ani/kuopio-rubin
– Otavan Opiston Osuuskunnan tulevaisuudentutkija Anita Rubinin vastaus Jyrki J. J. Kasvin teknologiamyönteiseen puheenvuoroon (diat)

Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja! http://www.slideshare.net/oraakkeli/oppimisen-tulevaisuus-2020seminaari-kuopiossa-16012013

Valitut tulevaisuusteemat http://www.slideshare.net/oraakkeli/oppimisen-tulevaisuus-2020seminaari-kuopiossa-16112013

Tulevaisuuskarttoja http://www.slideshare.net/oraakkeli/ot2020-kuopio032013

Tulevaisuuskartta Oppiminen 2030 (pdf) A3_tulevaisuuskartta_medium

Oppimisen tulevaisuus 2020 -paneeli eDelfoissa (auki joulupyhiin saakka) https://edelfoi.fi/oppimisen-tulevaisuus-2020

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.