Unelmia Mikkelin lukioiden tulevaisuudesta 31.3.2014

Mikkelin seudulla on neljä lukiota: Mikkelin lukio, Mikkelin etä- ja aikuislukio, Ristiinan lukio sekä Otavan Opiston nettilukio. Lukioiden opetushenkilöstöt kokoontuivat yhteiseen työskentelyiltapäivään keskustelemaan lukion tulevaisuudesta ja unelmien lukiosta, siitä, minkä pitäisi muuttua jotta se, mitä tavoitellaan toteutuisi.

Otavan Opiston vt rehtori Taru Kekkonen avasi tilaisuuden ja nosti esiin Mikkelin lukioita ja opettajia yhdistäviä asioita. Lyhyen OPS-hautomot-hankkeen-esittelyn ja valtakunnallisen ops-työn tilanteen katsauksen jälkeen iltapäivä käytettiin merkityskellotyöskentelyn ja sen herättämien teemojen keskustelun parissa. Merkityskello mahdollistaa keskustelemisen hyvinkin ylätason asioista kuten arvoista ja opetussuunnitelman perusteista siten, että termejä ”arvot” tai ”ops” ei kuitenkaan tarvitse käyttää työskentelyn ohjeistuksessa tai sen aikana. Työskentelyn avulla saadaan esiin moninaiset (tai samanlaiset) näkökulmat. Mikkelissä tarkoituksena oli viritellä ajatuksia ainakin opiskelijaa aktivoivien työtapojen, osaamisten jakamisen ja osallisuuden sekä yhtäältä henkilökohtaistuvien toisaalta yhteisöllistyvien oppimispolkujen suuntiin.

Arvoihin ja toimintakulttuuriin liittyvissä keskusteluissa yhteisinä ja työskentelyssä toistuvina teemoina esillä olivat

 • avoimuus: luottamus, arvostus, vastavuoroisuus
 • yhteistyö: opettaja-oppilas-suhteet, työyhteisön hyvinvointi, oppiaineyhteistyö
 • inhimillisyys: (kasvokkain) kohtaaminen
 • opiskelijalähtöisyys: ajatteluntaidot, oppimaan oppiminen
 • resurssit: tilat, välineet, ryhmäkoot.

Henkilökohtaisen ja ryhmäprosessin tuloksena jokainen ryhmä valitsi neljä merkityksellisintä asiaa, joiden avulla Mikkelin lukiot olisivat enemmän toiveiden mukaisia tai ainakin kulkisivat kohti unelmia. Jokaisesta neljästä lukiosta valittiin yksi ns. tarkkailijajäsen, tämän nelikon havaintoja yhdessä keskusteluissa esiintulleiden seikkojen kanssa ryhmäkohtaisen koonnin perässä.

RYHMÄ 1

 • avoimuus
 • kasvokkain kohtaaminen
 • yksilöllisyys
 • yhteistyö koulun ulkopuolelle
 •      myös oppiaineiden kesken

RYHMÄ 2

 • luottamus (vs. kyttääminen)
 •      työnantajan ja työntekijän väliset asiat
 • tasavertaisuus ja kunnioitus
 • opiskelemaan ja oppimaan oppiminen
 •      opiskelutekniikoiden kehittämisen tuki
 • henkilöstön hyvinvointi ja yhteistyö
 •      heijastuu myös opiskelijoihin

RYHMÄ 3

 • inhimillisyys
 •      mm. kiireettömyys
 • luottamus, kannustus ja arvostus
 •      päättäjät, koulun johto, kollegat, opiskelijat
 • riittävät resurssit
 •      ryhmäkoot ja aineelliset resurssit
 • opettajien koulutus
 •      aikaa ja mahdollisuus kehittää omaa työtään

RYHMÄ 4

 • henkilöstön työhyvinvointi
 •      tyytyväisyys ja jaksaminen näkyvät myös opiskelijoille
 • asianmukaiset tilat, välineet ja yhteydet
 • järkevät ryhmäkoot
 • tilaa ja aikaa opetuskäytänteiden päivittämiseen ja tarpeelliseen yhteistyöhön esim. oppilaiden välillä

RYHMÄ 5

 • opiskelijalähtöinen ohjaus
 •      kaikki osallistuvat ohjaukseen
 • oppimaan oppimisen ja ajattelun taitojen tukeminen
 • erilaisten opiskelijoiden huomiointi
 •      entä “erilainen opettaja”
 • opiskelijoiden ohjaaminen tavoitteelliseen sitoutumiseen

“TARKKAILIJOIDEN” HUOMIOITA

 • työskentelyssä päästiin kiinni arvoihin
 • pienryhmissä esillä konkreettisia arjen asioita, tuplatiimissä keskustelu laajeni ja työskentelypohjiin valikoitui laajempia ja ylemmän tason teemoja ja arvoja
 • pois “läpikäymisen pedagogiikasta” eli pitääkö kaikki kirjan asiat ehtiä vain läpi
 • mitä on avoimuus?
 •      tiedonkulku, keskustelevuus, myös keskeneräisten asioiden altistaminen keskustelulle
 • fyysisen tilan suhde henkiseen ympäristöön
 • myös opehuoneen suhde koulun kehittämiseen
 • voisiko opetussuunnitelmaan merkitä ns. ydinsisältöjä?
 • onko opettajan tehtävä sitouttaa, voiko sitä opettaa?
 •      merkityksen löytäminen opiskelulle
 • tarvitaanko erilaisia toimintaympäristöjä erilaisille oppijoille?
 •      pienet, ja suuret lukiot jne.
 • haasteita työmäärän suhteen
 •      kunnianhimoiset oppilaat ja opet vs. kunnianhimottomat oppilaat ja opet
 • esimies poissa, kun työntekijät ovat paikalla ja työstävät tärkeitä asioita
 •      kokemus, että yhteist asiat eivät ole tärkeitä, jos esimies lähtee kesken pois tai ei paikalla ollenkaan
 •      hallinnon välinpitämättömyys vaikuttaa keskeisesti toimintakulttuuriin
 •      voimattomuus oman työn kehittämisen suhteen, kun johto ei sitoudu yhteisiin asioihin

 

Työskentelyohjeet ja kellopohjat

Liimalapuille koottuja unelmia sekä koontia osallistujien itse esiinnostamista merkityksistä sikäli kuin niitä ei enää ole näkyvissä yllä olevassa ryhmäkohtaisessa koonnissa, koonti [kesken].

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>